Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
konina
Topic Author
Posts: 18
Joined: Sat May 30, 2015 4:03 pm

Ειδική Γεωργία θεωρια

Sun Jul 03, 2016 3:30 pm

Πλήρη αρχεία για να διαβάσετε θεωρία.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
sasanath
Posts: 1
Joined: Tue Jul 12, 2016 5:44 pm

Re: Ειδική Γεωργία θεωρια

Sat Sep 01, 2018 4:32 pm

Θέματα Ειδικής Γεωργίας με κωδικό 480 στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

  1. Κρίσιμα φαινολογικα στάδια σιτηρών για τις ανάγκες τους σε νερό
  2. Ποια τα πλεονεκτήματα της γραμμικής έναντι της χύδην σποράς των χειμερινών σιτηρών και ποιες οι συνήθεις αποστάσεις σποράς στο σιτάρι.
  3. Πλεονεκτήματα χρησης γυμνού σπόρου βαμβακιου.
  4. Τύποι ποικιλιών καπνού και βασικές οικολογικές απαιτήσεις . Ποια εδάφη μπορούν να αξιοποιήσουν τις ποικιλίες Ανατολικού τύπου;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest