Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
George123
Topic Author
Posts: 6
Joined: Sun Jan 17, 2016 5:23 pm

Εδαφολογια θεωρια θεματα Σεπτεμβρίου 2016

Fri Oct 07, 2016 6:47 pm

4ο Θέμα: Σε τι διαφέρουν τα σείμικτα από τα σύμπλοκα λιπάσματα
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
Hjollder
Posts: 2
Joined: Wed Jun 24, 2015 6:14 pm

Re: Εδαφολογια θεωρια θεματα Σεπτεμβρίου 2016

Tue Jan 31, 2017 4:40 pm

Παιδιά μπορείτε να γράψετε τα θέματα του Σεπτέμβρη, γιατί από τον George δεν μου τα εμφανίζει πέρα από το 4ο Θέμα.
 
tsampika91
Posts: 13
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:18 am

Re: Εδαφολογια θεωρια θεματα Σεπτεμβρίου 2016

Thu May 11, 2017 11:18 pm

Ιανουάριος 2017
1) Τι πληροφορίες δίνει ο λόγος C/N;
2) Χαρακτηριστικά και ιδιότητες εδαφικού κολλοειδούς
3) Τι είναι οργανική ουσία και τι χούμος;
4) Ποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις επηρεάζουν το pH του εδάφους;
5) Τι ορίζουμε ως αργιλικά ορυκτά 1:1 και 2:1;
6) Πόσα kg Ν, Ρ, Κ σε 100kg με 15-10-10; (Ν=14, P=31, K=39)
7) Τι είναι απονητροποίηση και ποιες οι συνθήκες της;
8) Τι είναι συμμεικτά λιπάσματα και τι σύμπλοκα λιπάσματα; 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest