Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
VERA
Topic Author
Posts: 9
Joined: Fri Feb 13, 2015 3:49 pm

XHMEIA TROFIMON 1

Wed Jun 10, 2015 5:31 pm

Θέματα Χημείας Τροφίμων
Εξεταστική του ‘10
1. Χημική σύσταση διαιτητικών ινών και ορισμός «λειτουργικών» τροφίμων και «τροφίμων για ειδικές χρήσεις»
2. Ποια η τεχνολογική σημασία του «δεσμευμένου νερου»;
3. Προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια χημική ένωση ώστε να εμφανίζει γλυκιά γεύση.
4. Βιολογική σημασία λιπιδίων και ρόλος των λιπιδίων στην τεχνολογία τροφίμων.
5. Σημασία της παρουσίας ελεύθερων λιπαρών οξέων σε μια λιπαρή ύλη.
6. Διατροφική σημασία στερολών.
7. Χρόνος επαγωγής (τι καλείται) αναφέρατε την αρχή των μεθόδων.
8. Δράση οξυγόνου απλής διεγερμένης κατάστασης στις λιπαρές ύλες.
9. Ποια η κύρια διαφορά μεταξύ των προϊόντων της υδρογόνωσης και διεστεροποίησης των λιπαρών υλών.


10. Δράση φαινολικών ενώσεων και ασκορβικού οξέος σε τρόφιμα που περιέχουν λιπαρές ύλες.
11. Πέψη πρωτεϊνών στον ανθρώπινο οργανισμό
12. Σακχαρόζη( χημικός τύπος, τεχνολογική σημασία)
13. Τι είναι οι μελανοϊδίνες και πότε σχηματίζονται;
14. Μεταβολίτες που εμφανίζονται στις πρωτεΐνες κατά την παστερίωση του γάλακτος (να γραφεί η σχετική χημική αντίδραση)
15. Αναφέρατε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι πρωτεΐνες.
16. Απώλειες βιταμινών κατά την επαφή των τροφίμων με το νερό.
17. Διαφορές στο είδος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής πρωτεΐνης.
18. Ποιες ενώσεις προκύπτουν κατά την αναγωγή του καρβονυλίου των μονοσακχαριτών και χρήση τους στην τεχνολογία τροφίμων.
19. Παλινόρθωση του αμύλου.
20. Γλουτένη (σχηματισμός δομής, τεχνολογική σημασία)
Last edited by VERA on Thu Aug 30, 2018 11:19 am, edited 1 time in total.
 
VERA
Topic Author
Posts: 9
Joined: Fri Feb 13, 2015 3:49 pm

Re: XHMEIA TROFIMON 1

Wed Jun 10, 2015 5:33 pm

Den xero an tha vohthise...einai apo AUTH....
Last edited by VERA on Thu Aug 30, 2018 11:20 am, edited 1 time in total.
 
tzeni0
Posts: 6
Joined: Thu Aug 27, 2015 12:54 pm

Re: XHMEIA TROFIMON 1

Wed Sep 09, 2015 4:04 pm

Θέματα Ιουνίου 2015

1) α) Τι ορίζεται ως ισοηλεκτρικό σημείο και από τι εξαρτάται. β) δίνεται για το γλουταμινικό οξύ pKa1=.... pKa2=.... pKa3=... Να βρείτε το ισοηλεκτρικό σημείο του. γ) Να γράψετε (δινόταν ο τύπος του αμινοξέος) τις μορφές του για ph1=... pH2=.... και pH3=...

2) α) Ο μέσος όρος του μοριακού βάρος των γνωστών αμινοξέων είναι 128. Να βρείτε το μοριακό βάρος μιας πρωτεΐνης που αποτελείται από 20 αμινοξέα. β) Τι είναι η μετουσίωση μιας πρωτεΐνης.

3) Τι γνωρίζετε για την βιταμίνη Ε, βιολογικός ρόλος και πηγές της.

4) Τρόποι παρεμπόδισης / επιβράδυνσης αυτοοξείδωσης. Δίνεται λιπαρό οξύ (π.χ ελαϊκό). α) Να πείτε σε ποιες θέσεις θα γίνει οξείδωση και πως (αναπαράσταση) β) να γράψετε όλα τα υδροϋπεροξείδια που θα προκύψουν.

5) Να αναφέρετε τους παράγοντες της μη ενζυμικής αμαύρωσης και τον τρόπο επίδρασής τους

6) Σύγκριση σημείων τήξεως μεταξύ λιπαρών οξέων. π.χ στεατικό-παλμιτικό, ελαϊκό-ελαϊδικό, ελαϊκό-στεατικό. Αιτιολογήστε.

7) Τι είναι η αναδιάταξη του αμύλου. Να αναφέρετε τους παράγοντες του φαινομένου αυτού.

8) Τι γνωρίζετε για την χημική δομή των πηκτινών

9) Τι είναι τα πρόσθετα τροφίμων. Αναφέρετε παραδείγματα φυσικών και συνθετικών πρόσθετων γλυκαντικών υλών.

10) Σ-Λ 10 φράσεις.
 
hope
Posts: 8
Joined: Wed Jun 03, 2015 11:10 am

Re: XHMEIA TROFIMON 1

Fri Sep 25, 2015 6:04 pm

Σεπτέμβριος 2015

1.Διαφορές αμυλόζης και αμυλοπηκτίνης

2.ποιος τύπος νερού συναντάτΑι στα τρόφιμα

3.διαιτητικές ίνες και συστατικά τους

4.τι γνωρίζετε για τη στέβια

5. Ορισμοί:
α) ισοηλεκτρικό σημείο
β)γ´ταγής δομή πρωτεΐνών
γ)απαραίτητα αμινοξέα δ)αμφοτερικό ιόν αμινοξέος και τη δομή ενός

6. Να σχεδιάσετε τη δομή για:
α)αμινοξύ με μη πολική πλευρική ομάδα ρΗ=7.0
β)αμινοξύ με μη φορτισμένη πλευρική αλυσίδα ρΗ=4.0
γ)αμινοξύ με φορτισμένη πολική πλευρική ομάδα ρΗ=10.0

7. Κύρια και δευτερεύοντα γευστικά ερεθίσματα και παραδείγματα τέτοιων ενώσεων

8. Θεμελιώδη στάδια αυτοξείδωσης ακυλολιπιδίων. Γενικές γραμμές αντιδράσεων

9. Maillard: ποιά τα κύρια συστατικά που πρέπει να συνυπάρχουνβγια να λάβει χώρα η αντίδραση; Ποια η κύρια διαφορά της με την καραμελοποίηση

10. Σακχαρόζη, μαλτόζη, λακτόζη: δομικές μονάδες της κάθεμίας και πώς συνδέονται. Ποια από αυτές είναι ανάγουσα
 
tzenio
Posts: 8
Joined: Tue Jun 23, 2015 12:06 am

Re: XHMEIA TROFIMON 1

Fri Jun 17, 2016 9:44 am

XT1.jpg


XT2.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest