Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
stellaxaral
Topic Author
Posts: 19
Joined: Tue Jun 16, 2015 4:13 pm

Κυτταροϊστοκαλλιέργειες

Mon Jan 23, 2017 4:40 pm

Ιανουάριος '17

1.Είναι  καλύτερο να τεμαχίσουμε ένα φύλλο και να το απολυμάνουμε μετά ή είναι κλύτερα να το απολυμάνουμε επιφανειακά και να το τεμαχίσουμε σε ασηπτικές συνθήκες (το δεύτερο για καλύτερες συνθήκες απολύμανσης)
2.Είχε πίνακα με ρυθμιστές ανάπτυξης να βάλουμε αν είναι αυξίνη κυτοκινινη φυσική ή χημική
3.Ποια τρία εργαλεία χρειάζεστε οπωσδήποτε για να παρασκευάσετε υπόστρωμα (πχ ζυγό, πεχάμετρο, ογκομετρικούς κτλ)
4.Τι συμβαίνει στο φυτό όταν καλλιεργείται in vitro (πχ παχαίνουν η όχι τα τοιχώματά του, σπάνε οι πλασμοδεσμοι κα)
5.Γιατί προτιμάμαι κυτταροκαλλιέργεια (πχ γιατι αυτοματοποιείται η διαδικασία, είναι πιο φτηνή, έχει μεγαλύτερη παραγωγή κτλ)

Όλα εκτός από το 1 ήταν επιλογής χωρίς αιτιολόγηση.

Και συμπληρώνω μερικά ακόμα που συνήθιζαν να πέφτουν παλιά ή είναι σημαντικά:
οδοί διαφοροποίησης, ρυθμιστές ανάπτυξης, εξοπλισμός εργαστηρίου, προβλήματα κυτταροκαλλιέργειας, συνηθέστερα καλλιεργούμενοι τύποι κυττάρων, παράγοντες απόκρισης στην καλλιέργεια, σωματική εμβρυογένεση, καλλιέργεια ανθήρων και πρωτοπλαστών στην πατάτα, φυσικά προϊόντα από καλλιέργεια ρίζας, στρατηγική επιλογή τύπου καλλιέργειας, γιατί κυτταροιστοκαλλιέργεια, έκφυτο, καλλιέργεια μεριστώματος
 
NefeliK
Posts: 2
Joined: Mon Sep 11, 2017 11:48 am

Re: Κυτταροϊστοκαλλιέργειες

Thu Jul 05, 2018 12:36 pm

6o εξάμηνο, Ιούνιος 2018 (Μαυρίκου), Β σειρά
4 Σ-Λ : Αν από καλλο μπορεί να προκυψει νέο φυτό με εφαρμογή ορμονών, Αν είναι απαραίτητη η ανάδευση στην καλλιέργεια ζωικών κυττάρων, Αν μια καρκινική κυτταρική σειρά είναι πεπερασμένη, Αν είναι απαραίτητες οι βελτιστες φυσικο-χημικες συνθήκες σε μια κυτταροκαλλιεργεια.
3 επιλογής: τι ποσοστό CO2 θέλουν τα ζωικά κύτταρα, Πόσες φορές πρέπει να καλλιεργηθεί μια κυτταρική σειρά για να θεωρηθεί καθιερωμένη (τόσες φορές σε 3 μέρες), και Τι είναι οι συνθετικοί σπόροι.
Πίνακας με ορμόνες, να βάλεις αν είναι κυττοκινινες, αυξινες, φυσικές ή συνθετικές.
Και τέλος 1 άσκηση (σαν αυτές του 2ου pdf).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest