Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Ειρήνη01
Posts: 5
Joined: Fri Feb 01, 2019 6:55 pm

Re: Βρωματολογία

Sun Feb 09, 2020 2:29 pm

Θέματα Φεβρουάριος 2020, 5ο εξάμηνο
Άσπρη ομάδα:

1. Κατηγορίες συμπυκνωμένων ζωοτροφών και προέλευσή τους.
2.Ποιότητα ιχθιάλευρων
3.Υποπροϊόντα σακχαροποιίας + χαρακτηριστικά αυτών
4.Ένζυμα που βάζουμε στις ζωοτροφές και για ποιο λόγο
5.Διαχωριστικά μέρη των δημητριακών καρπών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους
6.Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ξυρής ύλης.

Μπεζ ομάδα:
1. Τι είναι χονδροειδέις ζωοτροφές και παραδείγματα
2.Ποια ανόργανα άλατα από Ca χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές;
3.Αναφέρετε τα σπέρματα και τα συστατικά τους
4. Τι είναι οι ζύμες; Πώς παράγονται; Χρήση τους στις ζωοτροφές
5.Τι είναι προβιοτικά και που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές;
6. Δεν θυμάμαι :(
 
βασιλικη πουλιου
Posts: 2
Joined: Tue Feb 09, 2021 4:41 pm

Re: Βρωματολογία

Tue Feb 09, 2021 5:17 pm

Ιανουάριος 2021
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest