Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
paris_chav
Posts: 2
Joined: Tue Jun 21, 2016 9:36 am

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Sat May 12, 2018 4:04 am

...
Last edited by paris_chav on Thu May 30, 2019 3:44 pm, edited 1 time in total.
 
alekan
Posts: 1
Joined: Fri Jun 22, 2018 4:16 pm

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Tue Jun 26, 2018 7:23 pm

ΘΕΜΑΤΑ Έντομα 8ου Ιούνιος 2018
1.Συμπτώματα,γενιές/έτος,παρακολούθηση πληθυσμών α)κόκκινη αφίδα εσπεριδοειδών
β)Πράσινη αφίδα μηλιάς
γ)Ευδεμίδα αμπέλου
2.Αναφέρατε τα έντομα που προσβάλλουν τα φύλλα ή/και νεαρούς βλαστούς ροδακινιάς(επιστημονικό όνομα και οικογένεια)Τρόπος διαχείμασης,παρακολούθηση των πληθυσμών τους και κριτήρια για ψεκασμό για καθένα απο αυτά
3.Διαφορές στην αντιμετώπιση(πχ μέθοδοι παρακολούθησης,εποχικότητα,κριτήρια απόφασης για ψεκασμό,άλλα μέτρα) για:
α)Planococcus citri-Icerya purchasi
β)Lyonetia clerkella-Rhynchites bacchus
γ)Laspeyresia splendana
4.Αναφέρατε τους εχθρούς της ελιάς για τους οποίους χρησιμοποιούμε:
α)Παγίδες φερομόνης τύπου δέλτα
β)παγίδες νερού τύπου McPhail
για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους.
Πότε πρέπει να εγκαταστήσουμε τις παγίδες για κάθε έναν απο αυτούς;
Για ποια έντομα εχθρούς της ελιάς έχουν σημασία:
α)η διαχείριση των ζιζανίων;
β)η παρατεταμένη βλάστηση των δέντρων;
Δικαιολογήστε τις απόψεις σας
5.Περιγράψτε αναλυτικά την αντιμετώπιση
α)ψύλλα της αχλαδιάς β)Λεκάνιο της ελιάς
 
nikosvikings
Posts: 15
Joined: Fri Feb 23, 2018 12:33 pm

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Tue Jun 26, 2018 10:21 pm

Ιούνιος 2018

1. Αναφέρατε τα συμπτώματα που προκαλούν, τον αριθμό των γενεών τους ανά έτος, πότε και πως πρέπει γίνεται η παρακολούθηση των πληθυσμών: α) της κόκκινης ψώρας των εσπεριδοειδών, β) της πράσινης αφίδας της μηλιάς και γ) της ευδεμίδας της αμπέλου.

2. Αναφέρατε τα έντομα που προσβάλλουν τα φύλλα ή/και τους νεαρούς βλαστούς της ροδακινιάς (επιστημονικό όνομα και οικογένεια). Πώς διαχειμάζουν, πώς γίνεται η παρακολούθηση των πληθυσμών τους και με ποιά κριτήρια λαμβάνεται απόφαση για ψεκασμό για το καθένα από αυτά.

3. Περιγράψτε τις διαφορές στην αντιμετώπιση (π.χ μέθοδοι παρακολούθησης, εποχικότητα, κριτήρια απόφασης για ψεκασμό, άλλα μέτρα) μεταξύ των: 1) Planococcus citri, Icerya purchasi, 2) Lyonetia clerkella, Rhynchites bacchus, 3) Curculio elephas, Laspeyresia splendana.

4. Αναφέρατε τους εχθρούς της ελιάς για τους οποίους χρησιμοποιούμε: α) παγίδα φερομόνης τύπου δέλτα, β) παγίδες νερού τύπου McPhail, για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους. Πότε πρέπει να εγκαταστήσουμε τις παγίδες για κάθε έναν από αυτούς; Για ποιά έντομα εχθρούς της ελιάς έχουν κύρια σημασία: α) η διαχείριση των ζιζανίων και β) η παρατεταμένη βλάστηση των δένδρων; Δικαιολογήστε τις απόψεις σας.

5. Περιγράψτε αναλυτικά την αντιμετώπιση: α) της ψύλλας της αχλαδιάς και β) του λεκανίου της ελιάς
 
Φρόσω
Posts: 2
Joined: Wed Feb 03, 2016 12:29 pm

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Mon Oct 22, 2018 1:05 pm

έχει κάποιος τα θέματα από τον Σεπτέμβρη 2018?
 
CoralineJones
Posts: 9
Joined: Thu Aug 27, 2015 10:58 am

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Sun Dec 02, 2018 5:01 pm

Θέματα Σεπτεμβρίου
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
nikosvikings
Posts: 15
Joined: Fri Feb 23, 2018 12:33 pm

Re: Γεωργική Εντομολογία (θεωρία)

Wed Feb 13, 2019 5:38 pm

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

1. Αναφέρατε τα συμπτώματα που προκαλούν, τον αριθμό των γενεών τους ανά έτος, τον τρόπο διαχείμασης και πότε και πώς πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση των πληθυσμών α) Sphaerolecanium prunastri, b) Cacopsylla pyri, c) Eyrytoma amygdali

2. Αναφέρατε τα έντομα που προσβάλλουν τα φύλλα της ελιάς. (επιστημονικό όνομα και οικογένεια). Πώς και πότε γίνεται η παρακολούθηση των πληθυσμών τους και με ποιά κριτήρια λαμβάνεται απόφαση για ψεκασμό για καθένα από αυτά.

3. Περιγράψτε τις διαφορές στην αντμετώπιση (π.χ μέθοδοι παρακολούθησης, εποχικότητα, κριτήρια απόφασης για ψεκασμό) μεταξύ των: a) Aphis spiraecola και Phyllocnistis citrella και b) Phyllonorycter blancardella και Capnodis tenebrionis.

4. Αναφέρατε έντομα-εχθρούς της αμπέλου για τα οποία χρησιμοποιούμε παγίδες για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους. Πότε πρέπει να εγκαταστήσουμε τις παγίδες για κάθε έναν από αυτούς; Για ποιά έντομα των μηλοειδών έχει κύρια σημασία η διατήρηση των φυσικών εχθρών; Δικαιολογήστε τις απόψεις σας.

5. Περιγράψτε αναλυτικά: α) τη μέθοδο μαζικής παγίδευσης του δάκου και β) τη μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας. Αναφέρατε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest