Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
thelwthemata
Topic Author
Posts: 15
Joined: Tue Jun 13, 2017 11:35 am

Foitites online - Ios?

Wed Aug 23, 2017 5:53 pm

Έχετε παρατηρήσει, λογικά, που το σαιτ, κυρίως στην κατηγορία της φυτικής παραγωγή έχει γεμίσει με topics τελείως άκυρα με το πανεπιστήμιο και είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Τι παίζει?
 
mitsos13
Posts: 275
Joined: Sun Feb 15, 2015 9:07 pm

Re: Foitites online - Ios?

Thu Aug 24, 2017 7:53 pm

thelwthemata wrote:
Έχετε παρατηρήσει, λογικά, που το σαιτ, κυρίως στην κατηγορία της φυτικής παραγωγή έχει γεμίσει με topics τελείως άκυρα με το πανεπιστήμιο και είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Τι παίζει?

Καλησπέρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Ανεβάζουν καθημερινά πάρα πολλά post διαφημιστικού χαρακτήρα. Σε καθημερινή βάση προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τα σβήνουμε..
 
ScottFuh
Posts: 2
Joined: Wed Oct 04, 2017 11:24 pm
Location: Argentina
Contact:

Foitites online Ios

Sat Nov 24, 2018 5:46 pm

Here indeed buffoonery, what that

инсульт лечение в интернете быстро эффективно просто
Image
Инсульт — острая патология сосудов головного мозга, соединенная с их закупоркой или разрывом (ишемическая или геморрагическая формы соответственно). Несмотря на то, что в настоящее время информация по оказанию первой помощи общедоступна, следует не забывать, что «таблетки от инсульта» не существует, и главное, что необходимо выполнять при первых его признаках, — немедленно вызвать скорую помощь. В дальнейшем, если больного удается спасти, т. е. если помощь была оказана своевременно, реабилитационный период будет охватывать прием лекарственных средств, но это лишь часть работы. Кислородное голодание нервных клеток в результате локального или обширного поражения ведет к утрате целого ряда жизненно важных функций организма…
инсульт лечение в интернете быстро эффективно просто
Image
Так что больному, перенесшему микроинсульт, зачастую в полном смысле слова приходится учиться жить заново, во взрослом теле. Последствия ишемического инсульта как правило мягче, чем геморрагического, но тоже требуют строго комплекса реабилитационных мер. Экстренная помощь при инсульте оказывается исключительно в стационаре — в неврологическом или реанимационном отделении. Ишемический и геморрагический инсульты в это время требуют разного набора базисных препаратов, которые вводятся капельно или струйно в виде инъекций, так как больной обычно пребывает без сознания и не может принимать препараты в другой форме. Кроме того, диагностировать в домашних условиях можно только признаки заболевания, а подтвердить диагноз и верно определить, ишемический инсульт у пациента или геморрагический, может только врач.
инсульт лечение в интернете быстро эффективно
Image
Он же и поставит соответствующий препарат или их комплекс. Спустя две и более недели после перенесенной болезни, во время начальной стадии восстановления
двигательной активности, больной может почувствовать режущие боли в мышцах. Это положительный признак, говорящий о начале восстановления организма и приеме нервных импульсов «из периферии» головным мозгом. Здесь уже осуществиво применение «классических» анальгетиков. В остальном это направление восстановительного лечения связано с лечебной физкультурой разной степени сложности — для лежачих больных, для больных с ограниченными возможностями движения, для больных на последних стадиях реабилитационного периода.
Инсульт лечение в интернете
инсульт лечение в интернете быстро эффективно
 
ScottFuh
Posts: 2
Joined: Wed Oct 04, 2017 11:24 pm
Location: Argentina
Contact:

Foitites online Ios

Sun Nov 25, 2018 2:02 am

I can not take part now in discussion - it is very occupied. I will be free - I will necessarily write that I think.

ишемия лечение в интернете просто
Image
Ишемическая болезнь сердца чаще всего затрагивает мужчин работоспособного возраста. Проявлять себе, ишемическая болезнь сердца, может по разному. Самое распространенное - это стенокардия. При стенокардии человек чувствует сдавливающие, сжимающие боли в грудной клетке. Как правило, эти боли могут возникать при стрессовых ситуациях и во время физических нагрузок. Приступы стенокардии могут учащаться. Когда сердце ощущает нагрузку (физические или умственные усилия, повышение давления), ему требуется больше кислорода, чем обычно, поэтому в такие моменты и настает приступ ишемии миокарда. Во время этих приступов человек ощущает сжимающую, давящую боль за грудиной или слева от нее, иногда настает аритмия.
ишемия
Image
Приступ ишемии спадает достаточно быстро после приема нитроглицерина. Однако бывает так, что приступ стенокардии не обусловлен какими-то причинами, такие приступы чаще случаются по ночам, характеризуются сильной болью и высокой продолжительностью. Критическая протяженность для приступа ишемии миокарда – 20-30 минут. Приступ, длящийся больше этого времени опасен тем, что через некоторое время после того, как часть клеток в миокарде стартанет отмирать, может произойти инфаркт миокарда. Таким образом, основными формами ишемической болезни сердца есть - инфаркт миокарда, стенокардия и постинфарктный кардиосклероз (как следствие инфаркта). Осложнением в данном случае может являтся сердечная недостаточность.
ишемия лечение в интернете просто эффективно
Image
Могут начать возникать разнообразные аритмии, особенно после перенесенного инфаркта миокарда, которые могут быть опасны сами по себе. Основная задача при лечении ишемической болезни сердца – это нормализация кровотока по коронарным артериям, устранение препятствий, влияющих на поступление в сердечную мышцу кислорода и питания. Начать лечение ишемии необходимо с лечения атеросклероза, который в свою очередь вызывает тромбоз, который может привести к закупорке сосудов. Кроме того, важно сладить нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, улучшить свойства крови и скорректировать обмен веществ в организме.
Ишемия лечение в интернете
ишемия лечение в интернете просто эффективно быстро
 
geoPONOS.mike
Posts: 2
Joined: Sat Nov 24, 2018 4:25 pm

Re: Foitites online - Ios?

Sun Nov 25, 2018 6:48 pm

Αχαχαχαχα, τι βλακείες είναι αυτές. Γενικά να ρωτήσω, το φόρουμ είναι καθόλου ενεργό ακόμα ;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest