Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Miii3
Topic Author
Posts: 1
Joined: Fri Jan 22, 2016 6:57 am

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Sun Sep 15, 2019 4:04 pm

Ζητείται άτομο ή άτομα με πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα (προϊόν ή υπηρεσία) και επιστημονική τεκμηρίωση επάνω σε αυτή, για σύναψη ομάδας και συμμετοχή στον 3ο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας του ΓΠΑ. Εγώ έχω εμπεριστατωμένες γνώσεις στον στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρήσεων και μπορώ να αναλάβω το κομμάτι της υλικοτεχνικής οργάνωσης (είσοδο στην αγορά, προσπέλαση ανταγωνισμού, στοχευόμενο μάρκετινγκ,logistics κλπ).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest