Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
chrispap66
Topic Author
Posts: 1
Joined: Wed Jan 18, 2017 4:53 pm

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Fri Feb 08, 2019 4:39 pm

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
1)Μερικός παγετός-ολικός παγετός και η μέθοδος δημιουργίας στρώματος καπνού και ομίχλης
2)Συνθήκες που επικρατούν σε δενδροκαλλυμένες περιοχές και σε μη δενδροκαλλυμένες
3)Ιωδιούχος άργυρος για την αντιμετώπιση του χαλαζιού και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα απο τη χρήση του
4)Περιγράψτε τη ροή της ταχύτητας του ανέμου σε φυτικούς ανεμοφράκτες: α) μεγάλης διαπαιρατότητας β)μικρής διαπερατότητας και απο τι αποτελείται ενας φυτικός ανεμοφράκτης

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest