Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
george97
Topic Author
Posts: 5
Joined: Sat May 06, 2017 6:18 pm

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Mon Dec 10, 2018 5:46 pm

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ + ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Ακριβώς τα ίδια!)

1) Ορισμός συναλλακτικού κόστους στο παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγμα με τέλεια πληροφόρηση.

2) Το κόστος συναλλαγής πώς θα μετατοπισθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ορισμός του κατ'επάγγελμα αγρότη
β) ύπαρξη συνεταιρισμών
γ) αύξηση κόστους παραγωγής
δ) μείωση επιδομάτων

3) Αναπτύχθηκε μια εφαρμογή Η/Υ η οποία βοηθά στην καταγραφή ζωϊκού πληθυσμού, καθώς και πόσα στρέμματα έχει ο αγρότης από ηλεκτρικά σήματα. Επίσης, έγινε σωστή καταγραφή καλλιεργήσιμης έκτασης του κάθε παραγωγού.
α) Ποιες συνέπειες θα επιφέρει μια αλλαγή στην αγροτική πολιτική από την κυβέρνηση;
β) Ποιες συνέπειες θα επιφέρει μια αλλαγή στο κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων;

Τον Φλεβάρη είχαμε να επιλέξουμε 2 από τα 3 θέματα. Τον Σεπτέμβρη να τα γράψουμε όλα.
 
alketa
Posts: 6
Joined: Thu Jan 10, 2019 6:59 pm

Re: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Sun Jan 13, 2019 11:38 am

Μπορούμε να βρούμε κάπου τις λύσεις των θεμάτων γτ στο βιβλίο δεν υπάρχουν.
 
george97
Topic Author
Posts: 5
Joined: Sat May 06, 2017 6:18 pm

Re: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Thu Jan 24, 2019 4:29 pm

alketa wrote:
Μπορούμε να βρούμε κάπου τις λύσεις των θεμάτων γτ στο βιβλίο δεν υπάρχουν.

Είναι κρίσεως. Γενικά αν χρειαστείς βοήθεια από το βιβλίο: 
Για την 1η ερώτηση, σελ.61 
Η δαπανηρότητα της πληροφορίας ... οικονομικών θεσμών.

σελ.121 
Σύμφωνα με την καθαρή νεοκλασική θεωρία ... να αστυνομεύσουν τις αποκλίσεις.


σελ.131
Στο παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγμα ... εξασφαλισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας.


Για την 2η ερώτηση : Γενικά ισχύει ότι Κόστος Παραγωγής = Κόστος Μεταποίησης + Συναλλακτικό Κόστος
Ύπαρξη συνεταιρισμών -> αυξάνεται το κόστος συναλλαγής
Αύξηση κόστους παραγωγής ->   >>         >>             >>
Μείωση επιδομάτων -> μειώνεται το κόστος συναλλαγής
Ορισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη ->  >>    >>     >>
Η 3η ερώτηση είναι καθαρά κρίσεως. Δεν έχω βρει κάτι από το βιβλίο. 
* Δεν είναι οι απαντήσεις αυτά που έγραψα, λειτουργούν βοηθητικά και μόνο.
** Για την αιτιολόγηση της 2ης ερώτησης, υπάρχουν σχετικά παραδείγματα στις σελίδες 137-139.
Ένας ισχυρισμός των μαρξιστών συγγραφέων ... φαίνεται να είναι κοινή πρακτική.

Ελπίζω να σε κάλυψα. Καλή τύχη!
Last edited by george97 on Sat May 11, 2019 6:09 pm, edited 1 time in total.
 
ele_mav
Posts: 19
Joined: Tue Jun 26, 2018 7:50 am

Re: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Tue Mar 05, 2019 8:37 am

Θέματα Ιανουάριος 2019
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
anestispasx252
Posts: 2
Joined: Thu Jan 09, 2020 7:04 pm

Fri Feb 11, 2022 2:39 pm

1α.Απάντηση)Η δαπανηρότητα της πληροφορίας αποτελεί το κλειδι για το συναλλακτικό κόστος, που αποτελείται από το κόστος μέτρησης των πολύτιμων χαρακτηριστικων αυτού που ανταλλάσεται και το κόστος προστασίας των δικαιωμάτων, αστυνόμευσης και επιβολής των συμφωνιών . Αυτό το κόστος μέτρησης και επιβολής αποτελεί την πηγή κοινωνικών και οικονομικών Θεσμών. Σύμφωνα με την καθαρή νεοκλασική θεωρία, τα κέρδη από το εμπόριο πραγματοποιούνται με μηδενικό συναλλαχτικό κόστος. Δηλαδή, τα μέρη που ανταλλάσσουν χωρίς κόστος γνωρίζουν τα πάντα για την άλλη πλευρά και η επιβολή είναι τέλεια . Σε έναν κόσμο τέλειας πληροφόρησης δεν χρειάζονται θεσμοί . Με ατελή πληροφόρηση όμως , οι συνεργατικές λύσεις θα καταρρεύσουν εκτός εάν δημιουργηθούν θεσμοί που παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στα άτομα για να αστυνομεύσουν τις αποκλίσεις. Στο παραδοσιακό νεοκλασικό υπόδειγμα, με την τέλεια πληροφόρηση, δηλαδή με μηδενικό συναλλακτικό κόστος , η αξία αυτού του αγαθού που μεταβιβάζεται προϋποθέτει όχι μόνο τέλεια πληροφόρηση αλλά και πλήρως εξασφαλισμένα δικαιωματα ιδιοκτησίας
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest