Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
ele_mav
Topic Author
Posts: 19
Joined: Tue Jun 26, 2018 7:50 am

Μακροοικονομική Θεωρία 1

Fri Aug 31, 2018 2:07 pm

Θέματα Σεπτέμβρη 2018
1. Έδωσε συναρτήσεις Y, C, I, G, T, να βρεθεί η δημόσια και ιδιωτική αποταμίευση και το r
2. Τι είναι το ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ
3. (Μ/Ρ)d= 1000+100r, M=1000, P=2. Αν αυξηθεί η προσφορά χρήματος κατά 200, να βρεθούν οι μεταβολές
4. Τι συμβαίνει στην αγορά χρήματος αν μειωθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας v
5. Τι συμβαίνει στην IS-LM όταν αυξάνεται η προσφορά χρήματος (Τι συμβαίνει στην κατανάλωση, το επιτόκιο, το εισόδημα και τις επενδύσεις)
6. Τι είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση
7. Τι συμβαίνει στη συναλλαγματική ισοτιμία της χώρας αν μειωθεί η εγχώρια αποταμίευση 
8. Τι συμβαίνει αν επιβληθούν δασμοί
9. Γιατί η μακροχρόνια καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς είναι κάθετη;
10. Δε θυμάμαι

Να επιλέξουμε 8 από τις 10
 
agrauaa
Posts: 1
Joined: Tue Jan 21, 2020 8:33 pm

Re: Μακροοικονομική Θεωρία 1

Thu Jan 30, 2020 12:32 am

Σεπτ.19
1Ποια αναμένεται να είναι η αντίδραση (Στη βραχυχρόνια και στην μακροχρόνια περίοδο) μετά από ένα κύμα αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας;
2. Ποια αναμένεται να είναι η αντίδραση των οικονομιών μετά το σοβαρό πλήγμα που δέχτηκαν οι μονάδες διύλισης πετρελαίου στην Σαουδική Αραβία;
3. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή και στην παραγωγικότητα;
4. Τι επηρεάζει περισσότερο τον δείκτη τιμών καταναλωτή: μια αύξηση 10% της τιμής της σαρδέλας ή μια αύξηση 10% της τιμής της συναγρίδας;
5. Εξηγήστε πως η οριακή ροπή για κατανάλωση επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας αύξησης της αυτόνομης δημόσιας δαπάνης.
 
fragnik
Posts: 3
Joined: Tue Nov 28, 2017 6:32 pm

Re: Μακροοικονομική Θεωρία 1

Thu Feb 06, 2020 10:35 pm

Ιανουάριος 2020
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests