Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
melichristina
Topic Author
Posts: 22
Joined: Thu Sep 07, 2017 9:14 am

Γεωργικά Συστήματα

Sat Jun 23, 2018 9:53 am

Έχει κάποιος θέματα στο μάθημα του Βλάχου "Γεωργικά Συστήματα στον κόσμο" ;;
 
antonisbobo
Posts: 4
Joined: Mon May 28, 2018 11:10 am

Re: Γεωργικά Συστήματα

Tue Aug 21, 2018 3:36 pm

melichristina wrote:
Έχει κάποιος θέματα στο μάθημα του Βλάχου "Γεωργικά Συστήματα στον κόσμο" ;;

1. Γεωργικα συστήματα-υποσυστήματα
2. Ελαφριά-Βαριά ζεύξη
3. Βιομηχανική Επανάσταση
4. Αστικός κύκλος
 
ele_mav
Posts: 19
Joined: Tue Jun 26, 2018 7:50 am

Re: Γεωργικά Συστήματα

Fri Sep 28, 2018 10:22 am

Σεπτέμβριος 2018
1. Από ποια υποσυστήματα αποτελείται το γεωργικόσύστημα και από τι αποτελούνται αυτά;
2. Γιατί επικαλύπτονται η γεωργική και η βιομηχανική επανάσταση;
3. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το συστήμα χωρίς αγρανάπαυση;
4. Πώς ανανεώνεται η γονιμότητα στα συστήματα με αγρανάπαυση και βαριά ζεύξη;
 
melichristina
Topic Author
Posts: 22
Joined: Thu Sep 07, 2017 9:14 am

Re: Γεωργικά Συστήματα

Tue Feb 11, 2020 4:37 pm

Φεβρουάριος 2020
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest