Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
melichristina
Topic Author
Posts: 22
Joined: Thu Sep 07, 2017 9:14 am

Μικροοικονομική θεωρία I

Sun Jun 24, 2018 2:58 pm

Μερικές σημειώσεις
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
elnes18
Posts: 2
Joined: Tue Nov 10, 2020 11:22 pm

Re: Μικροοικονομική θεωρία I

Sun Feb 06, 2022 9:01 pm

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
ElpidaAOA01
Posts: 1
Joined: Mon Jun 22, 2020 10:17 pm

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 22

Mon Jan 23, 2023 6:31 pm

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 22

Άσκηση 1η: Σε μια συγκεκριμένη στιγμή η αγορά μπανάνας ήταν σε ισορροπία , η τιμή ήταν 5 και η ποσότητα 15. Από έρευνες που έγιναν στο παρελθόν διαπιστώσαμε ότι σε αυτό το επίπεδο τιμής και ποσότητας η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με -0,8 ενώ η ελαστικότητα προσφοράς +1,6.Αν υποθέσουμε ότι τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά αντιπροσωπεύονται από γραμμικές συναρτήσεις να βρεθεί η ακριβής μορφή τους. δείξτε αναλυτικά όλους τους υπολογισμούς
Άσκηση 2η:Η τεχνολογία μιας επιχείρησης που παράγει ένα προϊόν δίνεται από τη συνάρτηση Q=KL όπου Q η παραγόμενη ποσότητα K κεφάλαιο και L εργασία.Τιμή κεφαλαίου v=2 και τιμή εργασίας w=1.Η επιχείρηση χρησιμοποιεί 8 μονάδες κεφαλαίου και την απαραίτητη εργασία για να παράγει 200 μονάδες προϊόντος. Πώς πρέπει να προσαρμόσει τις ποσότητες συντελεστών παραγωγής για να παράγει την ίδια ποσότητα αλλά με το μικρότερο δυνατό κόστος και πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει;
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest