Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Filippos6
Topic Author
Posts: 3
Joined: Sat Nov 11, 2017 7:07 pm

Διατροφή Αγροτικών Ζώων Θ

Fri Jun 22, 2018 12:14 pm

ΣΕΙΡΑ Α
1) Ιδιότητες σιτηρεσίου.
2) Πώς χαρακτηρίζουμε την ποιότητα του γάλακτος.
3) Υπασβεστιαιμία, τί είναι, αίτια, συμπτώματα, αντιμετώπιση.
4) Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής στα πτηνά.

(Χρόνος Εξέτασης: 1ώρα)
 
ele_mav
Posts: 19
Joined: Tue Jun 26, 2018 7:50 am

Re: Διατροφή Αγροτικών Ζώων Θ

Fri Jul 27, 2018 8:17 am

Ανεβάζω κάποιες ερωτήσεις που ΄πεχω βρει οτι πέσαν (και σε άλλα τμήματα) με τις απαντήσεις τους
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
Anastasia_K
Posts: 4
Joined: Sat Feb 02, 2019 7:38 pm

Re: Διατροφή Αγροτικών Ζώων Θ

Tue Jun 04, 2019 4:34 pm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 04/06/19

ΣΕΙΡΑ Α
1) Πως ορίζονται οι χονδροειδείς ζωοτροφές; Δώστε μερικά παραδείγματα χονδροειδών ζωοτροφών.
2) Ποιες από τις παρακάτω ζωοτροφές χρησιμοποιούνται στη διατροφή παχυνόμενων κρεοπαραγωγών ορνιθίων : α) καρπός αραβοσίτου, β) κτηνοτροφικό φωσφορικό διασβέστιο, γ) σογιάλευρο και δ) άχυρο. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3) Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η συντήρηση της χλωρής φυτικής ύλης ;
4) Πότε ένα σύστημα διατροφής των ζώων ορίζεται ως εκτατικό ; 

ΣΕΙΡΑ Β 
1) Πότε ένα σύστημα διατροφής των ζώων ορίζεται ως εντατικό ;
2) Πως ορίζονται οι συμπυκνωμένες ζωοτροφές; Δώστε μερικά παραδείγματα συμπυκνωμένων ζωοτροφών.
3) Τι ζωοτροφές χορηγούνται σε ορνίθια ωοπαραγωγικού τύπου για την κάλυψη των αναγκών τους σε ασβέστιο ; 
4) Ποιες ζωοτροφές χορηγούνται στα μηρυκαστικά ζώα; Υπάρχει κάποια κατηγορία που πρέπει να χορηγείται οπωσδήποτε ; 
 
Anastasia_K
Posts: 4
Joined: Sat Feb 02, 2019 7:38 pm

Re: Διατροφή Αγροτικών Ζώων Θ

Fri Jun 07, 2019 10:42 pm

ΘΕΩΡΙΑ 07/06/19

ΣΕΙΡΑ Α :
1. Ποιες είναι οι ιδιότητες του σιτηρεσίου; Αναπτύξτε περιληπτικά. 
2. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα του γάλακτος;
3. Ποίοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής στα πτηνά;
4. Τι γνωρίζετε για την υπασβεστιαιμία; Αναφέρετε αίτια, συμπτώματα και πρόληψη. 

ΣΕΙΡΑ Β :
1. Τι είναι οι βιταμίνες; Πως κατατάσσονται; Γιατί πρέπει να έχουμε συνεχή εφοδιασμό των ζώων με βιταμίνες; 
2. Πώς γίνεται ο εφοδιασμός του σώματος σε νερό, από ποιους παράγοντες εξαρτάται και πώς;
3. Τι είδους ζωοτροφές και για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται στη διατροφή των μηρυκαστικών ζώων; Αναφέρατε μερικά παραδείγματα τέτοιων ζωοτροφών.
4. Τι είναι η υπομαγνησιαιμία; Αναφέρετε αίτια, συμπτώματα και πρόληψη. 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest