Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Johnny94
Topic Author
Posts: 2
Joined: Wed Feb 11, 2015 1:21 pm

Γεωργική Φαρμακολογία Θεωρία+Εργαστήριο

Wed Feb 11, 2015 1:28 pm

Θεωρία sos
Κεφ 1
-Μέτρα αντιμετώπισης των φυτοπαρασίτων (σελ 4-5)
-Βασικές ιδιότητες των φυτοφαρμάκων (σελ 18)
1)Επιλεκτική τοξικότητα (τι είναι? γιατί την επιζητούμε? πως επιτυγχάνετε? και ένα παράδειγμα)
2)Κίνηση φυτοφαρμάκων στα φυτά (διασυστηματική ή μη διασυστηματική, αποπλαστική ή συμπλαστική κτλ)
Κεφ 2
-Μόνο η πρώτη σελίδα (τι είναι η τυποποίηση και για ποιούς λόγους την κάνουμε?)
Κεφ 3,4,9 -> τα πιό sos. Μας ενδιαφέρουνε κυρίως αυτά που έχουν εξειδικευμένη δράση, και το διάβασμά μας να γίνει με βάση τον μηχανισμό δράσης.
Κεφ 3 Μυκητοκτόνα
-Απο τα συστήματα παραγωγής ενέργειας: παρεμποδειστές του συμπλόκου ΙΙ και παρεμποδιστές του συμπλόκου ΙΙΙ
-Απο τα μυκητοκτόνα που παρεμποδίζουν κυτταρικές μεμβράνες: οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης στερολών
-Απο τα αντιπαθογονικά :όλο
Κεφ 4
-sos Εντομοκτόνα νευρικού συστήματος, η IGR και τα 2 εντομοκτόνα εκεί με το Bacillus thuringiensis-> να το ξέρουμε, να ξέρουμε και πως δρα (βρίσκει εφαρμογή στη βιολογική γεωργία, στα κουνούπια κ.α.)
-(πιθανή ερώτηση: αναφέρετε αντομοκτόνα με δράση στο νευρικό σύστημα. ->Θα περιγράψουμε τις μεγάλες ομάδες των εντομοκτόνων, δηλ: στο νευρικό σύστημα δρούν: τα οργανοχλωριομένα, τα οργανοφοσφορικά, τα καρβαμιδικά και τα πυρεθρινοειδή, και πως δρα το καθένα.
Κεφ 5 (τροκτικοκτόνα)
- Τα αντιπηπτικά (μηχανισμός δράσης,κατηγορίες αντιπηπτικών (όχι δραστικές ουσίες, επίπεδο ομάδας -> ναι). Να ξέρουμε για παράδειγμα οτι στα αντιπηπτικά είναι τα παράγωγα της κουμαρίνης και της ινδανεδιόνης
Κεφ 9
- sos σελ. 511-522 (ποιά λέμε προφυτρωτικά, ποιά μεταφυτρωτικά, ποιοί είναι οι μηχανισμοί εκλεκτικής τοξικότητας στα ζιζανιοκτόνα
-Τα ζιζανιοκτόνα εξειδικευμένης δράσης: φωτοσυστήματα (Φωτοσύστημα Ι, φωτοσύστημα ΙΙ, βιοσύνθεση καροτινοειδών, βιοσύνθεση χλωροφύλλης), βιοσύνθεση αμινοξέων (όλες τις ενώσεις που παρεμποδίζουν την βιοσύνθεση αμινοξέων), βιοσύνθεση λιπαρών οξέων.
-Τίποτα άλλο απο τα ζιζανιοκτόνα
Απο τις φυτορυθμιστικές: τον ορισμός και την κατηγοριοποίηση με βάση
τον μηχανισμό δράσης (δηλ την λίστα σελ. 720)
 
billakos2d
Posts: 2
Joined: Tue Feb 17, 2015 11:26 pm

Re: Γεωργική Φαρμακολογία Θεωρία+Εργαστήριο

Tue Feb 17, 2015 11:29 pm

Ευχαριστω !

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest