Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
kapios98
Topic Author
Posts: 5
Joined: Tue Nov 22, 2016 7:46 pm

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ(θεωρία)

Sun Jun 10, 2018 9:49 am

Ιούνιος 2018
1.τι είναι διαγένεση και ποια τα στάδια της.
2.ποια είδη πετρωμάτων ξέρετε και 2 παραδείγματα από κάθε κατηγορία.
3.Πού οφείλεται η υψηλή σεισμικότητα στην Ελλάδα και ποιοι οι κύριοι σεισμοί που προκαλούνται.
4.Αίτια κατολισθήσεων.
5.Είδη υδροφόρου ορίζοντα.
6.Τι γνωρίζετε για τα αλπικά πετρώματα της Ελλάδας.
7.τι είναι ολικό και τι ενεργό πορώδες.
8.σχεδιάστε ή περιγράψτε ένα παράλληλο και ένα ακτινωτό υδρογραφικό δίκτυο.Τι πληροφορίες παίρνουμε για το καθένα?
9.απόλυτη και σχετική χρονολόγηση.
10.τμήματα Ελληνικού τόξου.
 
Konstantina98
Posts: 2
Joined: Mon Oct 31, 2016 7:22 pm

Re: ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ(θεωρία)

Thu Sep 13, 2018 11:45 am

Σεπτέμβριος 2018
1η ομάδα
1. Πηγές και ειδη
2. Γεωθερμικη βαθμίδα από τι εξαρτάται
3. Νίσυρος Σαντορίνη κοινα χαρακτηριστικά και πως δημιουργήθηκαν
4. Μέγεθος σεισμού και κλίμακα
5. Σχετική χρονολόγηση και απολιθώματα
6. Πολλαπλης
7. Πετρώματα ρυολιθος γαββρος μάρμαρο περιδοτιτης από ποια ορυκτά αποτελούνται
8. Καρστικες μορφές και σχήμα
9. Στάδια ιζηματογεννεσης
10. Ζώνη αερισμου κορεσμού

2η ομάδα
1. Ενεργό και ολικό πορώδες
2. Υδροφόροι ορίζοντες και είδη
3. Πτυχές και είδη
4. Σχετική και απόλυτη χρονολόγηση
5. Είδη πετρωμάτων 2 παραδειγματα και τα ορυκτά τους
6. Λόγοι που η Ελλάδα είναι σεισμογενης και είδη σεισμών που την πλήττουν
7. Διαγενεση και τα στάδια της
8. Ακτινωτο και παράλληλο υδρογραφικο Δίκτυο (σχεδίαση και πληροφορίες)
9. Μέρη ελληνικού ορογενετικου τόξου και περιγραφή τους.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest