Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
kapios98
Topic Author
Posts: 5
Joined: Tue Nov 22, 2016 7:46 pm

Ζωοτεχνία(Θ+Ε)

Thu Jan 18, 2018 6:33 pm

Ζωοτεχνία Γενάρης 2018 (παρόμοια με Γενάρη 2017)
Θεωρία Ομάδα Β
1) Γαλακτική Καμπύλη(ορισμός,φάσεις)
2)Έλευση ήβης(ορισμός,παράγοντες που την επηρεάζουν)
3) α.Χημική σύσταση κρέατος
    β.Συστήματα Υ/Κ ανάλογα με διατροφή και νερό
4)Αίτια κατοικιδιοποίησης 
5)Μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά αγελάδας Holstein-Friesian
Ομάδα Α(δεν είναι με σειρά)
1)Φάσεις παραγωγής υδατοκαλλιέργειας 
2)Φυτική παραγωγή,Ζωική παραγωγή
3)Χαρακτηριστικά προβάτου Χίου
4) α.Τεχνητή Σπερματέγχυση(ορισμός,στάδια) β.φυσικοχημική σύσταση κρέατος
5)Πως επηρεάζει η ξηρά περίοδος την γαλακτική παραγωγή;

Εργαστήριο ΟΜΑΔΑ Α (ίδια με Γενάρη 2017)
1. Πόσες μέρες διαρκεί ο οιστρικός κύκλος στις αγελάδες και ποια τα συμπτώματα;
2. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για ωοτόκες όρνιθες σε κλωβοστοιχία του ΓΠΑ;
3. Πότε, πως και σε ποιες προβατίνες γίνεται ο συγχρονισμός των οίστρων;
 
Sofia P.
Posts: 1
Joined: Mon Jan 08, 2018 6:59 pm

Re: Ζωοτεχνία(Θ+Ε)

Mon Jan 28, 2019 11:58 am

Ιανουάριος 2019
Θεωρία
Ρυθμός Ανάπτυξης : ορισμός και παράγοντες που τον επηρεάζουν
Οίστρος αγελάδας : Ορισμός, πόσες μέρες διαρκεί, γραφική απεικόνιση των ορμονών που συμμετέχουν.
Παράγοντες που επηρεάζουν την γαλακτοπαραγωγή και σύντομη ανάλυση του ενός από αυτούς (κλιματολογικές συνθήκες ήταν σε εμάς).
Ποια συστήματα υδατοκαλλιεργειών διακρίνουμε ανάλογα με την χορήγηση τροφής και την χρήση του νερού;
Αναφέρατε μία φυλή αγελάδας που θεωρείτε πως επηρέασε σημαντικά τον παγκόσμιο πληθυσμό (+σύντομη περιγραφή)
Αναφέρατε μερικές φυλές γαλακτοπαραγωγών βοοειδών.
Ποιες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα πρόβατα λόγω κατοικιδιοποίησης;

Εργαστήριο:
Ομάδα B'
1. Πόσες μέρες διαρκεί ο οιστρικός κύκλος στις αγελάδες και ποια τα συμπτώματα του οίστρου; 
2. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για ωοτόκες όρνιθες σε κλωβοστοιχία του ΓΠΑ;
3. Πότε, πως και σε ποιες προβατίνες γίνεται ο συγχρονισμός των οίστρων;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest