Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
GiannisKor
Topic Author
Posts: 3
Joined: Sun May 21, 2017 7:43 pm

Γενική Μικροβιολογία Θεωρία

Thu Jun 07, 2018 9:36 am

Ιούνιος 2018 

Σειρά Γ
1. Ποια είναι η σημασία ανακάλυψης του ενδοσπορίου; 
2. Τι είναι η taq πολυμεράση και ποια η χρησιμότητα της στην βιολογία;
3. 4 καρποφορίες εγγενούς αναπαραγωγής και περιγράψτε τις 2 από αυτές μορφολογικά.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests