Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
geeekt
Topic Author
Posts: 5
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:19 pm

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ

Sun Feb 17, 2019 1:41 pm

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

1. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗΣ
2. 3 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΟΥΤΩΝΙΩΝ/ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BOWEN
4. ΔΩΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ, ΙΣΟΜΟΡΦΙΑ, ΠΟΡΦΙΡΕΣ, ΥΕΛΟ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests