Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Daphne_Vall
Posts: 3
Joined: Sat Sep 19, 2015 4:13 pm

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Fri Feb 01, 2019 1:08 pm

ΣΛ Ιανουάριος 2019
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
ΕΝΑΣ
Posts: 2
Joined: Wed Jan 31, 2018 4:02 pm

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Sat Feb 02, 2019 1:57 am

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
1)Μέθοδος Kjedlahl συνοπτικά τα στάδια και οι αντιδράσεις!
2) %Τέφρα. α)επί νωπού δείγματος β) επί ξηρού δείγματος γ) επί του λίπους. Υγρασία του δείγματος. 
Σου έδινε έναν πίνακα με το νωπό δείγμα, μάζα μετά την ξήρανση, μάζα μετά την ξήρανση και την εκχύλιση του λίπους και με την τέφρα!
 
katiakalch
Posts: 74
Joined: Wed Feb 11, 2015 10:42 am

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Wed Feb 06, 2019 11:53 am

στη θεωρια εκτος απο τα ΣΛ ειχε:

1. Αρχή μεθόδου ιωδιομετρίας αλδιτολων
2. να αναφερθούν οι παρεμποδίσεις από συστατικά των τροφίμων στην Karl Fisher
3. [size=100][size=120]Να αναφέρετε όλα τα βήματα προετοιμασίας ενός δείγματος για τον προσδιορισμό ολικών λιπιδίων με μέθοδο εκχύλισης (π.χ εκχύλιση Soxhlet) και να δικαιολογήσετε την απαντηση σας.[/size][/size]
4. συμπληρωση κενου απο τα οποια θυμαμαι:
- [size=100][size=120]ο αριθμός του ιωδίου αποτελεί δείκτη ακορεστότητας μιας λιπαρής ύλης[/size]
[/size]
-[size=100][size=120]ο αριθμός των υπέροξειδίων μετρα τα πρωτογενή προϊόντα οξείδωσης[/size][/size]
[size=100][size=120]5. νομιζω επεσε και αυτο:[size=120] [font=Sans-serif]Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τον προσδιορισμό της τέφρας ενός τροφίμου και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν;
[/font][/size][/size]
6. Εκτελείτε στο εργαστήριο προσδιορισμούς οξύτητας σε μια σειρά μειγμάτων και αφήνετε την προχοΐδα πληρωμένη με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ για να ολοκληρώσετε τις αναλύσεις την επόμενη μέρα. Τα αποτελέσματα της επόμενης μέρας θα είναι σωστά; να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.αυτα θυμαμαι γενικα
[/size]
 
katiakalch
Posts: 74
Joined: Wed Feb 11, 2015 10:42 am

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Wed Feb 06, 2019 11:54 am

και καποιες ερωταπαντησεις απο θεματα π βρηκα
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
katiakalch
Posts: 74
Joined: Wed Feb 11, 2015 10:42 am

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Fri Jun 07, 2019 3:08 pm

Εργαστήριο - επί πτυχίο Ιούνιος 19'

1. Γιατί έχει σημασία η μέτρηση της τέφρας στο σιτάλευρο; (2,5Μ)
2. Στην μέθοδο προσδιορισμού Soxhlet, γιατί πρέπει πρώτα να κάνουμε ξήρανση; (2,5Μ)
3. Για την προετοιμασία των προτύπων διαλυμάτων στην μέθοδο φαινόλης θειϊκού οξέος παρασκευάζεται ένα πρωτογενές πρότυπο διάλυμα γλυκόζης 10 g/L (με ζύγιση). από αυτό το διάλυμα, παρασκευάζεται ένα διάλυμα εργασίας με συγκέντρωση γλυκόζης Χ mg/mL. Κατόπιν μεταφέρεται 1 mL από το διάλυμα εργασίας σε δοκιμαστικό σωλήνα και προστίθεται 1 mL απιονισμένο νερό. Ποια πρέπει να είναι η συγκέντρωση Χ (σε mg/mL) του διαλύματος εργασίας; θεωρείστε ότι ο σωλήνας περιέχει 100μg γλυκόζης. Να περιγραφεί ο τρόπος και οι υπολογισμοί που θα κάνατε προκειμένου να παρασκευάσετε 100mL διαλύματος εργασίας (χρησιμοποιώντας το πρωτογενές διάλυμα). (5Μ)
 
tonia.ka
Posts: 1
Joined: Sun Jun 19, 2016 6:19 pm

Re: Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (Θ+Ε)

Mon Feb 24, 2020 10:32 pm

Θεωρία Ιανουάριος '20
1. Δείγμα ζυγίζει 20 g/mL. Το Α έχει μέση τιμή 19,6 και τυπική απόκλιση 0,1 και το Β 20,2 και 0,2. Πού έχουμε καλύτερη ακρίβεια και πού ορθότητα.
2. Έδινε τα σφάλματα σε πυριαντήριο και ρώταγε αν είναι θετικά ή αρνητικά και γιατί.
3. Τι κάνει η αμμωνία, η αιθανόλη, ο διαιθυλεθαίρας και ο πετρελαικός αιθέρας στη μέθοδο Mojonnier.
4. Γιατί προσθέτουμε θειικό κάλιο στη Kjeldahl.
5. Χρησιμοποιείται η μέθοδος φαινόλης- θειικού οξέος για προσδιορισμό πολυσακχαριτών; Αιτιολογήστε.
6. Γιατί βάζουμε την απορρόφηση στο λmax.
7. Την άσκηση με την πολικότητα σε χρωματογραφία στήλης και κινητή φάση εξάνιο.
8. Είναι ίδιο το οξικό οξύ 0,1% w/v με το 0,1 Μ? Κάντε τους υπολογισμούς. Έδινε Mr=60.
9.-10. (από 5 Σ-Λ με αρνητική ένα προς ένα)
α.Αν ο δείκτης κατακράτησης είναι 535 σίγουρα εκλούεται μεταξύ πεντάνιου και επτάνιου
β.Στην on-column δεν πραγματοποιείται ατμοποίηση.
γ.Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα εστεροποιούνται με πιο αργό ρυθμό σε όξινο περιβάλλον.
δ.Η ισόθερμη αέρια χρωματογραφία γίνεται για ουσίες με πολλά σημεία ζέσεως.
ε.Το φέρον αέριο αλληλεπιδρά με τα συστατικά.
στ.Όσο αυξάνεται το πάχος του υμένιου αυξάνεται η κατακράτηση.
ζ.Όταν μετράμε συζυγή διένια και τριένια παρακολουθούνται τα τελικά στάδια της οξείδωσης.
η.Η σαπωνοποίηση είναι ανάλογη του μοριακού βάρους.
θ.Όσο αυξάνεται ο αριθμός ιωδίου αυξάνεται η ακορεστότητα.
ι. Ο αριθμός Totox αυξάνεται συνεχώς. (κάτι τέτοιο)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest