Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
MARM
Topic Author
Posts: 6
Joined: Tue Jan 26, 2016 1:38 pm

Οινολογία l εργαστήριο

Tue Sep 19, 2017 12:05 pm

1. περιγάψτε συνοπτικά τη διαδικασία προσδιορισού του αλκοολικού τίτλου.
2.χρωματικά χαραστηριστικά. που χρησιμέυουν;
 
RAMSIS
Posts: 6
Joined: Mon Dec 28, 2015 2:12 pm

Re: Οινολογία l εργαστήριο

Thu Feb 08, 2018 5:59 pm

Ιανουάριος 2018
1. Με ποιους τρόπους μετράμε τα σάκχαρα και ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά των μεθόδων. Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τα αποτελέσματα ?
2.Τι αφαιρείται από την πτητική οξύτητα και με ποιο τρόπο? Μετρήθηκε δείγμα με 1,1g/L. Σχολιάστε το.
3. έδινε Α και Ε δυο δειγμάτων και ζήταγε να σχολιάσουμε το χρώμα των οίνων.
C04λDiCK (CΛD)
 
Faidra K.
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 9:05 pm

Re: Οινολογία l εργαστήριο

Mon Aug 12, 2019 12:23 am

Οινολογία (εργαστήριο)
Ιούνιος 2019

1) Σε δείγμα γλεύκους έγινε μέτρηση σακχάρων με πυκνομετρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 18°C και βρέθηκαν 16,3°Be. Ποιος είναι ο δυναμικός αλκοολικός τίτλος του οίνου που θα προκύψει; Σχολιαστε.

2) Σε λευκό οίκο έγινε προσδιορισμός θειώδη ανυδρίτη και βρέθηκε ελεύθερος 15 mg/L και ολικός 170 mg/L. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας; Εξηγηστε.

3) Προσδιορισμός της πτητικής οξύτητας. Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία ανάλυσης. Σε τι εκφράζονται τα αποτελέσματα; Ποια είναι τα αποδεκτά όρια για λευκούς και ερυθρούς οίνους;

Who is online

Users browsing this forum: Bellend and 1 guest