Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
mariakapeni
Topic Author
Posts: 14
Joined: Wed Jan 20, 2016 3:37 pm

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tue Jun 26, 2018 5:56 pm

Θέματα 25/6/18

Εργαστήριο: Πώς γίνεται η ανάλυση για τη γλυκόζη

Θεωρία: 22 Σ/Λ με αρνητική 1 προς 1 και μία άσκηση
Ένας μικροοργανισμός Candida oleophila υπακούει στο πρότυπο του Monod σε περιοριστικό υπόστρωμα. Μελετάται ως προς την παραγωγή βιομάζας, την παραγωγή αιθανόλης και την κατανάλωση γλυκόζης. Να προταθεί τρόπος συσχέτισης κατανάλωσης γλυκόζης με παραγωγή αιθανόλης. Να γίνουν τα απαραίτητα ισοζύγια και να συζητηθεί τρόπος προσδιορισμού συντελεστή ενεργειακού - και συντελεστής απόδοσης παραγόμενης βιομάζας ανά μονάδα καταναλισκόμενου υποστρώματος. (με δικά μου λόγια)
 
mArIeTtA23
Posts: 2
Joined: Tue Feb 04, 2020 1:29 pm

Re: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Wed Feb 05, 2020 5:50 pm

Σεπτέμβριος 2019
Σειρά 2
Xημειοστατικό σύστημα. Να δείξετε αν ο μεταβολίτης είναι συνδεδεμένος ή όχι με την κυτταρική αύξηση και να δείξετε πως θα υπολογιστεί ο συντελεστής Κp/x.
 
mArIeTtA23
Posts: 2
Joined: Tue Feb 04, 2020 1:29 pm

Re: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Sat Feb 08, 2020 8:18 pm

Φεβρουάριος 2020
σειρά 2
Σε χημειοστάτη ο Candida curvata καλλιεργείται με τη λακτόζη ως περιοριστικό στοιχείο αύξησης με αρχική συγκέντρωση αυτού 20g/L. Ο ενεργός όγκος της ζύμωσης είναι 1000mL και η παροχή ανά όγκο 100mL/h. Η απόδοση Υx/s=0,5g/g. Ακολουθεί πρότυπο Andrews με μ=(μmax*S)/(Ks+S+S^2/Ki) και δίνονται μmax=0,3h^-1, Ks=1g/L, Ki=40g/L. Να βρεθούν η συγκέντρωση του υποστρώματος και της βιομάζας (σε g/L) κατά την κατάσταση δυναμικής ισορροπίας καθώς και το qs.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest