Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
SoPhie
Topic Author
Posts: 9
Joined: Fri Feb 13, 2015 11:27 pm

Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Fri Feb 13, 2015 11:54 pm

Παλιά θέματα βιοχημείας!!!! Τα μαρκαρισμένα είναι τα απαντημένα!! :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
mitsos13
Posts: 276
Joined: Sun Feb 15, 2015 9:07 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Mon Jun 01, 2015 5:19 pm

Βιοχημεία άλλα θέματα
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
GeorgePap
Posts: 3
Joined: Wed Dec 30, 2015 11:13 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Mon Jan 30, 2017 1:00 pm

Μήπως γνωρίζει κανείς αν έχει αλλάξει η ύλη? γιατί βάζει κάτι τρελά πλέον ο κατινάκης, που δεν τα "παίρνει" το μάτι μου στην παλιά ύλη..
 
MaryMelKaz
Posts: 42
Joined: Wed May 04, 2016 12:07 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Tue Feb 07, 2017 9:53 am

Νομιζω τωρα το εχει παρει η Τσακαλιδου το μαθημα... και εχω αυτα! 
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
katiakalch
Posts: 74
Joined: Wed Feb 11, 2015 10:42 am

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Sat Sep 09, 2017 8:59 am

πιθανες ερωτησεις...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
Olga K
Posts: 3
Joined: Wed Jan 04, 2017 11:26 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Fri Jan 26, 2018 12:17 am

Βιοχημεία Εργαστήριο Ιανουάριος 2018 (στο περίπου)

1) Διαδικασίες Όξινης Καταβύθισης-Θερμικής Μετουσίωσης
2)Γιατί και πως μελετάμε τον μεταβολισμό του κιτρικού οξέος
3)Στοιχεία Πειράματος με HPLC
4)Γιατί οι βιογενείς αμίνες είναι μια ανεπιθύμητη ιδιότητα
5)Παράδειγμα Identity/Similarity (Βιοπληροφορική)
6)Τεχνική Ανίχνευσης Βακτηριοσύνης
7)Τεχνική ποιοτικής ανίχνευσης λιπολυτικών ενζύμων
8)Τι και πως προσδιορίζουμε με μέθοδο Bradford
 
doryan
Posts: 1
Joined: Tue Jun 13, 2017 6:37 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Thu Jun 07, 2018 12:23 pm

Βιοχημεία Θεωρία (Jan 2018 + older Tsakalidou)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
katiakalch
Posts: 74
Joined: Wed Feb 11, 2015 10:42 am

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Fri Jun 08, 2018 9:24 am

BIOXHMEIA ΘΕΩΡΙΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

1. Ποια αμινοξέα περιέχουν υδροξυλική ομάδα και ποια σουφιδρυλική;
2. Τα ένζυμα επιρεάζουν την θερμοδυναμικότητα ή την ταχύτητα της αντίδρασης και πως;
3. Πως επιδρά ο συναγωνιστικός και ο μη συναγωνιστικός αναστολέας;
4. Σε ποιο τμήμα του κυττάρου γίνεται η γλυκόλυση, γλυκονεογένεση, ο κύκλος του κρεμπς, η αναπνευστική αλυσίδα, η β' οξείδωση των λιπαρών οξέων, η βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων;
5. Ποιος δεσμός χαρακτηρίζει την πρωτοταγή δομή της πρωτεΐνης και ποια τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του;
6. Ποια είναι τα τέσσερα σύμπλοκα στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και ποιες οι προσθετικές ομάδες;
7. Ποια μόρια ονομάζονται αμφιπαθή;
8. Πόση ενέργεια παράγεται κατά την πλήρη οξείδωση του λαυρικού οξέος; (C=12)
9. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, ποιοι οι βιολογικοί ρόλοι του μονοπατιού των φωσφορικών πεντοζών;
10. Ποια αντίδραση καταλύει η πυροσταφυλική αφυδρογονάση και ποια η πυροσταφυλική καρβοξυλάση; Με ποιον τρόπο το ακέτυλο-συνένζυμο α ρυθμίζει την δράση τους;
 
panosfourm
Posts: 1
Joined: Sat Jan 07, 2017 12:28 am

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Mon Sep 23, 2019 1:28 pm

Γεναρης 2019
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
AUAstudent
Posts: 1
Joined: Tue Sep 18, 2018 5:14 pm

Re: Βιοχημεία-Παλιά Θέματα

Tue Feb 11, 2020 7:40 am

ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ???

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest