Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
ETT26
Topic Author
Posts: 6
Joined: Thu Jun 04, 2015 4:46 pm

Οργανικη Χημεια

Fri Jun 19, 2015 6:57 pm

Θεματα Ιουνιου 2015
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
fusariumsp
Posts: 5
Joined: Thu Jan 07, 2016 11:18 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Mon May 29, 2017 3:56 pm

εχει κανείς θέματα ή σοσ από την κωνσταντίνου??? 
 
mariakapeni
Posts: 14
Joined: Wed Jan 20, 2016 3:37 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Thu Sep 21, 2017 7:40 pm

Θέματα Σεπτέμβριος 2017

Στερεοισομέρεια σε ασύμμετρα ανθρακοάτομα ενός αλκανίου. Ονομασία αλκανίου.
Να σχεδιαστεί μια προβολή Newman.
Χημικός ορισμός φωσφολιπιδίου.
Ορισμός γλυκοζιτικού δεσμού και αντίδραση σχηματισμού του.
Είχε ένα σάκχαρο και ζητούσε: αν είναι μονο- η δισακχαρίτης, αν είναι D- η L- σειρά, προβολή Fischer, αν είναι α- η β- σακχαρίτης.
Φάσμα IR σε τι ένωση αντιστοιχεί.
Σειρά οξύτητας κάποιων οξέων και παραγώγων.
Ισοηλεκτρικό σημείο τριών αμινοξέων, και με βάση αυτό αν είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα σε pH 8.
4ο Θέμα: Να χαρακτηριστούν ενώσεις ως αρωματικές, αντιαρωματικές ή μη αρωματικές. (2 βαθμοί)
5ο Θέμα: Να γίνουν διάφορες αντιδράσεις. (2 βαθμοί)

(Δεν είναι με σειρά τα θέματα και είχε και κάποια ακόμη ερωτήματα εκτός απ αυτά)
 
fou.zou
Posts: 1
Joined: Tue Sep 20, 2016 12:58 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Tue Feb 13, 2018 9:45 pm

Θέματα Ιανουαρίου 2018
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
mariakapeni
Posts: 14
Joined: Wed Jan 20, 2016 3:37 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Mon Jul 02, 2018 4:21 pm

Θεωρία Ιούνιος 2018

Θέμα 1ο: Τι είναι ασύμμετρο ανθρακοάτομο, να βρούμε τα ασύμμετρα ανθρακοάτομα σε μια ένωση και να προσδιορίσουμε την απεικόνιση τους, ονομασία αυτής της ένωσης.
Ένωση με διπλό δεσμό να βρούμε τη γεωμετρία του δεσμού.
Θέμα 2ο: Φάσμα μιας ένωσης απ το οποίο να βρούμε το μοριακό της βάρος και ποιο άλλο χημικό στοιχείο περιέχει πέρα από C και Η.
Φάσμα IR μιας αλκοόλης και να εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι αλκοόλη με βάση το φάσμα.
Θέμα 3ο: Τι είναι ο δισουλφιδικός δεσμός, τι είδος δεσμού είναι και σε ποια βιομόρια παρατηρείται.
Να εξηγήσουμε γιατί τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν μικρότερο σημείο τήξεως απ'τα κορεσμένα λιπαρά οξέα.
Έδινε έναν υδατάνθρακα σε μορφή ανακλίντρου και ήθελε αν είναι μονο- ή δισακχαρίτης, αν είναι D- η L- σειρά, α- ή β- ανωμερές, αν είναι αναγωγικό και να σχεδιάσουμε την προβολή Haworth.
Θέμα 4ο: μία άσκηση για τη σειρά οξύτητας, και μία άσκηση με αντιδράσεις που έδινε 4 επιλογές προιόντων και έπρεπε να διαλέξεις ποιο είναι.
 
Katy
Posts: 5
Joined: Sun Jan 20, 2019 3:48 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Wed Sep 11, 2019 1:02 pm

Θέματα Σεπτέμβριος 2019:
1)ονομάστε τις λειτουργικές ομάδες (οι ενώσεις ήταν aspirin,paracetamol)
2) τι είναι οι κηροί,ποιος ο τύπος τους και αν υδρολύονται εύκολα(εκτός ύλης)
3)Έδινε ένα αλκένιο να βρείτε την απεικόνιση των ασύμμετρων κέντρων και να βρείτε την απεικόνιση του διπλού δεσμού
4)τι προϊόντα δίνει και ποια η στερεοχημεία τους:α) R-2βρωμοοκτάνιο + ΝαCN β)R-2βρωμοοκτάνιο +CH3COONA
5)10 αντιδράσεις να γράψω τα προϊόντα (2 μονάδες)
6)Έδινε την τον συντακτικό τύπο D-ριβόζης και Κυτοσίνης να φτιάξουμε το νουκλεοζίτη και το νουκλεοτίδιο που προκύπτουν από τα 2 και σε τι διαφέρει το νουκλεοτίδιο από τον νουκλεοζίτη
7)Τι πληροφορίες παίρνω από ένα φάσμα ΙR
8)Έδινε 2 διαμορφώσεις ανακλίντρου ρώταγε αν εμφανίζουν πολυστροφισμό ή όχι
9)Γιατί η D-φρουκτόζη παρόλο που είναι κετόνη ανάγει το benedict
10)Έδινε μια αντίδραση με καταλύτη tbuok και έπρεπε να επιλέξουμε ποιο από τα 3 προϊόντα που είχε θα προέκυπτε και γιατί
11)να σχεδιάσατε σε προβολή fisher την d-αλδοτετρόζη και το εναντιομερές της
12)Έδινε 2 διαγράμματα (λ-ένταση) ενός ρύπου το ένα ήταν πριν τη λεύκανση και το άλλο μετά.Είναι ορατός ο ρύπος πριν την λεύκανση και μετά;Η λεύκανση του ρύπου είναι αποτελεσματική;
 
angyfxck
Posts: 2
Joined: Sat Feb 20, 2021 9:46 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Sat Feb 20, 2021 10:01 pm

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
angyfxck
Posts: 2
Joined: Sat Feb 20, 2021 9:46 pm

Re: Οργανικη Χημεια

Sat Feb 20, 2021 10:10 pm

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest