Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Katy
Topic Author
Posts: 5
Joined: Sun Jan 20, 2019 3:48 pm

Φυσικοχημεία

Thu Sep 19, 2019 1:41 pm

Φυσικοχημεία εργαστήριο ετδα Σεπτέμβρης 2019:

1) Μεγαλύτερο ιξώδες έχει ένα πυκνό ή ένα αραιό διάλυμα; γιατι ;
2)Μετράω με 2 διαφορετικά όργανα ιξώδες του ίδιου υγρού.Θα βρω ίδια ή διαφορετική τιμή ιξώδους;γιατι;
3)Το νερό έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη επιφανειακή τάση από το σαπωνοδιάλυμα;γιατί;
4)Κάνω το πείραμα της επιφανειακης τάσης και ρίχνω σταγόνες νερό με ένα όργανο.Στη συνέχεια με διαφορετικό όργανο Ρίχνω σαπωνοδιάλυμα (ίδιο αριθμό σταγόνων με το νερό).Το γεγονός ότι χρησιμοποίησα άλλο όργανο θα επηρεάσει ή Όχι τις μετρήσεις μου;γιατί;
5)Έχω ρυθμιστικό διάλυμα Α με β=....(τιμή μεγαλύτερη από του β) και ρυθμιστικό διάλυμα Β με β=... .Ποιος από τα 2 είναι καλύτερο ρυθμιστικό διάλυμα; γιατί;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest