Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
stellaxaral
Topic Author
Posts: 19
Joined: Tue Jun 16, 2015 4:13 pm

μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Sat Jan 30, 2016 3:04 pm

Ιανουάριος 16
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
nicoleta
Posts: 14
Joined: Thu Nov 17, 2016 12:31 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Thu Nov 17, 2016 3:49 pm

οι ασκήσεις
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
alpa
Posts: 11
Joined: Sat Feb 14, 2015 10:33 am

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Wed Feb 08, 2017 6:20 pm

Εργαστήριο Φεβρουάριος 2017 (στο περιπου!!)
1. Σχεδιάστε ενα διπεπτίδιο αλανίνης θρεονίνης και σημειώστε τις φ και ψ γωνιες
2. Πόσες και ποιες μορφες αιμοσφαιρίνης υπάρχουν, ποια η διαφορά τους. Τι ειναι το DPG
3. Με τι αλληλεπιδράσεις συνδέεται ο λαμδα καταστολέας στο DNA
4. Πως τα οργανοφωσφορικά παρεμποδίζουν τη δραση της χολινεστεράσης...
 
ele5sunny
Posts: 29
Joined: Mon Jun 08, 2015 5:56 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Thu Feb 09, 2017 11:49 pm

Θέματα θεωρίας Φεβρουάριος 2017

1. Τι είναι η δευτεροταγής δομή πρωτεΐνης και ποια είναι τα στοιχεία της.
2. Περιγράψτε απ' την αρχή μέχρι το τέλος τα στάδια μεταφοράς πρωτεϊνών στην κυτταρική μεμβράνη
3. Μία ερώτηση για την εντροπία κι ενθαλπία νερού (αλλά με ποιοτικούς όρους)
4. Ποια είναι τα στάδια πρόσδεσης πρωτεϊνών MHC I ;
5. Πώς με 25000 γονίδια παράγονται 10^8  αντισώματα και 10^12 αντιγονικοί υποδοχείς; 
 
ele5sunny
Posts: 29
Joined: Mon Jun 08, 2015 5:56 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Sat Jun 17, 2017 7:52 pm

Θέματα Θεωρίας Ιουνίου 2017

1. Δευτεροταγής δομή πρωτεΐνης, ορισμός
2. Από τι αποτελείται η κυτταρική μεμβράνη;
3. Πώς διαχωρίζονται οι μεμβρανικές πρωτεΐνες ανάλογα με τη θέση τους στη μεμβράνη;
4. Τι είναι υδρογονικοί δεσμοί;
5. Ενδομοριακές Αλληλεπιδράσεις
6. Δακτύλιοι Zn και σχεδιασμός
7. Μοριακή Αναγνώριση, τι είναι; Πώς εκφράζεται ποσοτικά; 
 
danae.p006
Posts: 23
Joined: Sun Feb 15, 2015 2:22 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Thu Jun 29, 2017 11:02 am

Απαντημένα Θέματα Θεωρίας με ερωτηματικά για την εγκυρότητα των απαντήσεων στα θέματα κυρίως της αλληλεπίδρασης με το DNA (αν δλδ η σωστή απάντηση είναι το induced fit ή θέλει ανάλυση για την εξειδικευμένη και μη εξειδικευμένη αλληλεπίδραση) και για τις ενδομοριακές δυνάμεις.

https://docs.google.com/document/d/1vB7KEJvKrc-yfhebRwkRMkoNrtLm5YsUBQeR05c6EnQ/edit?usp=sharing
 
danae.p006
Posts: 23
Joined: Sun Feb 15, 2015 2:22 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Thu Jun 29, 2017 11:05 am

 
penny
Posts: 50
Joined: Tue Feb 10, 2015 10:48 am

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Mon Mar 26, 2018 9:26 pm

Έξτρα σημειώσεις από μερικές παραδόσεις
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
nikolaouhara
Posts: 1
Joined: Tue Feb 06, 2018 1:45 pm

Re: μοριακή αναγνώριση θεωρια κ εργαστήριο

Thu Jan 30, 2020 8:58 pm

Θεωρία
Γύρω στις 30 ερωτήσεις πολλαπλής και Σ/Λ, πολλές εύκολες και καμια-δυο λίγο tricky

Εργαστήριο
1) Έδινε δύο πρωτεΐνες και από ένα αμινοξύ τους στο σημείο που αλληλεπιδρούν. Για το ένα από αυτά έδινε και άλλα 4 αμινοξέα που θα πάρουν τη θέση του σε μια αλλαγή της αλληλουχίας της πρωτεΐνης και ζητούσε ποια αλλαγή από τις 4 θα είναι η πιο επιβλαβής για τη λειτουργία της πρωτεΐνης και ποια θα την επηρεάσει λιγότερο.
2) Ερώτηση πολλαπλής για το DPG αν θυμάμαι καλά
3) Σχεδιάστε ένα διπεπτίδιο (νομίζω A-V) έτσι ώστε να φαίνεται η L-διαμόρφωση
4) Σχεδιάστε δύο αμινοξέα (νομίζω S, T)
5) Σχεδιάστε μια αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest