Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
Jane.22
Posts: 8
Joined: Fri Dec 30, 2016 7:07 pm

Re: μοριακή οικολογία και προσαρμογή θεωρία

Sat Feb 02, 2019 8:05 pm

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
1)Μοριακή προσέγγιση κιρκαδικού ρυθμού στη Drosophila.
2)[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Τι είναι φωτοπεριοδικό ρολόι και σχήμα δομής του.[/font]
3)Τι είναι η διάπαυση, κατηγορίες και στάδια.
4)Ποιά πρωτεΐνη συνδέεται με την κατάθλιψη.
5)Δράση του BPA στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
6)[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Τι πιστεύει η περιβαλλοντική και τι η κοινωνιοβιολογία; Ονόματα επιστημόνων της κάθε σχολής.[/font]
 
ZeniaT
Posts: 1
Joined: Tue Jan 21, 2020 6:14 pm

Re: μοριακή οικολογία και προσαρμογή θεωρία

Tue Feb 08, 2022 3:02 pm

Θέματα Ιανουαρίου 2022 (5ο εξάμηνο)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest