Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
penny
Topic Author
Posts: 50
Joined: Tue Feb 10, 2015 10:48 am

Μοριακή βιολογία και ρύθμιση

Thu Jan 31, 2019 8:53 pm

1) Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία ελέγχου; Τι ελέγχει το καθένα
2) Με ποιους τρόπους ενεργοποιούνται οι μεταγραφικοί παράγοντες
3) Ποιoi είναι οι μέχρι σήμερα γνωστοί επιγενετικοί μηχανισμοί; Τι γνωρίζετε για την ακετυλίωση των ιστονών
4) Ορισμοί και παραδείγματα : αμορφικές, υπομορφικες, νεομορφικές μεταλλάξεις
5) Τι σας έμεινε από τις παρουσιάσεις των συμφοιτητών σας; Τι πρέπει να κρατήσουμε από τι δικιά σας παρουσίαση;
 
ano
Posts: 2
Joined: Fri Feb 02, 2018 1:03 pm

Re: Μοριακή βιολογία και ρύθμιση

Sat Aug 15, 2020 10:16 pm

Ιανουάριος 2020
(1) Σ/Λ και αιτιολόγιση σχετικά με επιγενετική
(2) Εξηγείστε τι είναι: αμορφικές, υπερμορφικές, υπομορφικές, αντιμορφικές και νεομορφικές μεταλλάξεις δίνοντας παραδείγματα για κάθε περίπτωση
(3) Μηχανισμοί ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων
(4) α. Ποια από τις παρουσιάσεις των συμφοιτητών σας ξεχωρίσατε και γιατί; β.Τι πρέπει να κρατήσει κανείς από τη δική σας παρουσίαση και γιατί αυτό είναι σημαντικό;
(5) Περιγράψτε σχηματικά τους κύριους τύπους εναλλακτικού ματίσματος.
Το μάθημα το έκαναν Ρήγας, Δάρρας και Μηλιώνη.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest