Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
penny
Topic Author
Posts: 50
Joined: Tue Feb 10, 2015 10:48 am

Εφαρμογές βιοϋλικών στη Βιοτεχνολογία

Tue Jan 29, 2019 11:11 am

Ιανουάριος 2019
Είχε δύο σειρές θεμάτων

1) Αναφέρατε  5 μεταλλικά βιοϋλικά
2) Πλεονεκτήματα κεραμικών βιοϋλικων
3) Πλεονεκτήματα κραμάτων Mg
4) Ορισμός οψονινοποίησης
5) Τι είναι τα δενδρομερή

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest