Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
danae.p006
Topic Author
Posts: 23
Joined: Sun Feb 15, 2015 2:22 pm

Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα

Tue Jan 31, 2017 11:57 pm

Εμπειρα Συστήματα - Θεωρία - Ιανουάριος 2017 (επι πτυχίω) (40% του βαθμού)

1) Αρχιτεκτονική ενός Έμπειρου Συστήματος
2) Βασικές διαφορές Έμπειρων Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
3) Ορθόδρομη Αλυσίδα - Να γράψουμε τον Αλγόριθμο και 3 Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων
4) Διαδικασία Ανάπτυξης ενός Έμπειρου Συστήματος και ανάλυση της διαδικασίας Σύλληψης και Δόμησης της Γνώσης
5) Συνεργασία μεταξύ Βάσεων Δεδομένων και Εμπείρων Συστημάτων

Έμπειρα Συστήματα - Θεωρία - Ιανουάριος 2017 (40% του βαθμού)
1) Αρχιτεκτονική ενός Έμπειρου Συστήματος
2) Βασικές διαφορές Έμπειρων Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
3) Ορθόδρομη Αλυσίδα - Να γράψουμε τον Αλγόριθμο και 3 Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων
4) Οπισθόδρομη Αλυσίδα - Να γράψουμε το διάγραμμα ροής
5) Διαδικασία Ανάπτυξης ενός Έμπειρου Συστήματος και ανάλυση της διαδικασίας Σύλληψης και Δόμησης της Γνώσης
6) Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη; Αναφορά 4 περιοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εμπειρα Συστήματα - Εργαστήριο - Ιανουάριος 2017 και επι πτυχίω και του τρέχοντος τα ίδια (50% του βαθμού)

α) Να γράψουμε έναν κανόνα 
β) Να φτιάξουμε τα Qualifiers για την διάγνωση μιας ασθένειας 
αντίστοιχη με αυτή που δείχνει στο μάθημα με τις ασθένειες της τομάτας.


Γενικά τα θέματα επαναλαμβάνονται αρκετά.
 
danae.p006
Topic Author
Posts: 23
Joined: Sun Feb 15, 2015 2:22 pm

Re: Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα

Thu Jun 29, 2017 11:08 am

Μαζεμένες σημειώσεις από τις διαφάνειες του Γιαλούρη για τη θεωρία των Εμπειρων Συστημάτων. Με κόκκινο είναι τα πιο sos θέματα

https://docs.google.com/document/d/1wID_5bTzcbEBj32REyMP0zcCG3HMphL_bFcMhbcwG0w/edit?usp=sharing
 
IDelta
Posts: 1
Joined: Thu Aug 23, 2018 1:34 am

Re: Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα

Sun Feb 17, 2019 6:31 pm

Φεβρουάριος 2019
Λορέντζος:
1) Τι είναι Λεξικό
2) Ποιά τα είδη αντιγράφου της ΒΔ
3) Τι σημαίνει Αρχή Ανεξαρτησίας Δεδομένων
4) Κλασσική άσκηση με ΒΔ

Γιαλούρης
1) Αρχιτεκτονική ΕΣ
2) Πως κατατάσσονται τα ΕΣ στην Γεωπονία
3) Ποιές οι κατηγορίες συνεργασίας ΒΔ-Εμπειρων Συστημάτων
4) --
Οι 2 κ 3 είναι από το μεγάλο pdf του Γιαλούρη στο e-class

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest