Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
etzo
Topic Author
Posts: 15
Joined: Mon Feb 09, 2015 11:30 pm

Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Mon Feb 08, 2016 8:31 pm

Ιανουάριος 2016
1) Τι είναι η συσχέτιση και η αλληλεπίδραση γονοτύπου- περιβάλλοντος. Παραδείγματα.
2) Να εξηγήσουμε γιατί πολλές φορές συναντάται αρνητική ετέρωση στην F1 γενιά μετά τη διασταύρωση δύο πληθυσμών που έχουν διαφοροποιηθεί πολύ μεταξύ τους.
3) Να αποδείξουμε του τύπου β= α+ d(q-p)
4) Από ποιούς παράγοντες και πως επηρεάζεται ο συντελεστής κληρονομικότητας.
 
ele5sunny
Posts: 29
Joined: Mon Jun 08, 2015 5:56 pm

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Wed Sep 21, 2016 10:49 pm

Σεπτέμβριος 2016

1. Συσχέτιση- αλληλεπίδραση γονοτύπου περιβάλλοντος- τι είναι κι ένα παράδειγμα για το καθένα
2. Γιατί εμφανίζεται αρνητική ετέρωση ;
3. Απόδειξη της μέσης επίδρασης αντικατάστασης: β= α+ d(q-p)
4. Συντελεστής κληρονομικότητας: Τι είναι, τι εκφράζει, ποιοι παράγοντες τον επηρεάζουν και ποια η σημασία του για τη βελτίωση.
 
evlabia
Posts: 5
Joined: Wed Jun 03, 2015 10:56 am

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Sat Jan 14, 2017 2:16 pm

ιανουαριος 2017 τα ιδια
 
Apostolos
Posts: 2
Joined: Thu Jun 09, 2016 5:42 pm

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Mon Jan 22, 2018 7:22 pm

Ιανουάριος 2018 τα ίδια
 
Barny
Posts: 4
Joined: Wed Aug 22, 2018 9:15 am

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Fri Feb 01, 2019 5:21 pm

Ιανουάριος 2019 τα ίδια
 
lilybor
Posts: 1
Joined: Fri Jan 26, 2018 9:40 am

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Fri Feb 01, 2019 8:04 pm

Τα ιδια με το 2018
 
Bourboulou
Posts: 4
Joined: Thu Jan 21, 2016 11:34 am

Re: Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρία)

Sat Feb 02, 2019 7:56 am

Ιανουάριος 2050 τα ίδια (2019)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest