Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
irene
Topic Author
Posts: 7
Joined: Tue Feb 10, 2015 11:35 pm

Διατροφή μηρυκαστικών εργαστήριο

Tue Mar 24, 2015 8:50 pm

θέματα Γενάρη 2015
δίνεται ποσότητα αχύρου, 2 ακόμα ζωοροφές και ένα μίγμα Σ.Ζ
Η αγελάδα τόσα kg και τόση η γαλ/γή της.
Βρείτε την ποσότητα γάλακτος που παράγει με λιποπεριεκτικότητα 3,8% και
κάνετε έλεγχο του σιτηρεσίου επισημαίνοντας τυχον λάθη
(στην πορεία έμαθα ότι ήθελε και κατάρτιση του μίγματος. Επίσης έδινε τα πάντα απο αριθμούς και συστάσεις, τα οποία δε τα θυμάμαι, απλά έγραψα το νόημα).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest