Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
ozen
Topic Author
Posts: 3
Joined: Sat Feb 03, 2018 11:47 am

Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Wed Feb 13, 2019 4:12 pm

Θέματα Ιανουαρίου 2019
Ο Μπόσης έβαλε Σ Λ με αρνητική βαθμολογία 1/1 και 2 ομάδες
Ο Σιμιτζής πολλαπλής επιλογής με αρνητική 4/1
Ο Νυχάς και η Τρυφινοπούλου είχαν δυο ομάδες
Νυχάς: είχε βάλει 4 Σ Λ  και μία ερώτηση σε κάθε ομάδα, στη μια: Ποιοί είναι οι ενδογενείς και οι εξωγενείς παράγοντες; 
Τρυφινοπούλου: Ποιοί  μικροοργανισμοί αλλοιώνουν το κρέας και τα νωπά ιχθυρά α. σε αναερόβιες συνθήκες και β.σε συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας 80% διοξείδιο του άνθρακα;
 
KatsikoulaMeMeMe
Posts: 1
Joined: Sun Feb 06, 2022 9:28 am

Re: Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Tue Jan 24, 2023 11:59 am

ιανουάριος 2023
μορφή θεμάτων: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και Σ/Λ
 Χωριανόπουλος + Τρυφινοπούλου
1. το βακτήριο LIsteria monocytogenes είναι ένας κατα Gram θετικός μικροοτγανισμός που χαρ/ται απο την παραγωγή θερμοανθεκτικών σπορίων
2.Η χαμηλότερη τιμή ενεργότητας ύδατος στην οποία μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί είναι η τιμή 0.61όπου αναπτύσσονται ξηρόφιλοι μύκητες
3.Η αντιμικροβιακή δράση των οργανικών οξέων είναι ανεξάρτητη απο τη σταθερά ισορροπίας pKa του οξέος
4.Τα αποτελέσματα της μείωσης της τιμής ενεργότητας ύδατος σε ένα τρόφιμο είναι η επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του μικροβιακου πληθυσμού
5. Οι αερόβιοι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που αναπτύσσονται σε τρόφιμα με θετικό δυναμικό οξειδοαναγωγής (Εh)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest