Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
J.M.
Topic Author
Posts: 9
Joined: Thu Jan 17, 2019 9:44 am

ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Fri Feb 21, 2020 12:06 pm

Θέματα Σεπτέμβρη 2019 (ίδια με ιανουαρίου 2020)
Μπόσης 5 σ-λ με αρνητική 1 προς 1 
Μερικά απο αυτά ήταν: Η χρωστική trypan blue χρωματίζει νεκρά κύτταρα, ηλικία εμβρύου όταν πήραμε ινοβλάστες, η χυμοτρυψίνη διασπά πρωτεΐνες 
Ζωίδης σύντομης ανάπτυξης 
Ορισμός ταχύτητας ενζύμου, Παράγοντες μετουσίωσης, Ενζυμική αντίδραση, Παράγοντες διαλυτότητας πρωτεϊνών 
Θεωδόρου πολλαπλής
Άσκηση με εύρεση αποτελεσματικότητας μετασχηματισμού, Ποια γένη επιδέχονται ευκολότερα μετασχηματισμό, Ποιο αντιβιοτικό χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest