Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
rafas
Topic Author
Posts: 4
Joined: Sat Jan 14, 2017 9:22 pm

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Tue Jun 26, 2018 10:19 pm

Από τα 6 θέματα επιλέγαμε τα 4.

1)Διαφορές κλιματικής μεταβλητότητας με κλιματική αλλαγή.Γιατί είναι αναγκαίο να μελετάμε τις μεταβολές του παρελθόντος και τι είναι απόκλιση σε μία κλιματκή παράμετρο.
2) Ζητούσε τις προσφάτες κλιματικές μεταβολές στο χώρο της μεσογείου και τι είναι το ΝΑΟ (North Atlantic oscillation) και γιατί είναι σημαντικό
3)Τι καύσωνας και πως ορίζεται στον Ελλαδικό χώρο.Γιατί διαφέρει από περιοχή σε περιοχή
4)Τι είναι ξηρασία και σε τι διακρίνεται.Ηθελε να τα γράψουμε αναλυτικά με παραδείγματα

Τα άλλα 2 θέματα , αν και δε τα θυμάμαι καλά, είχαν να κάνουν 5) με το αγρομετεωρολογικό μοντέλο και 6) τι είναι κλιματικό μοντέλο και τι κλιματικά σενάρια. 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests