Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
dgk
Site Admin
Topic Author
Posts: 248
Joined: Fri Jan 09, 2015 3:54 am

Διατροφή αγροτικών ζώων

Sun Feb 08, 2015 10:23 pm

Τα παλιά θέματα για το μάθημα
διατροφη.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
dgk
Site Admin
Topic Author
Posts: 248
Joined: Fri Jan 09, 2015 3:54 am

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Sun Feb 08, 2015 10:26 pm

Για τις σημειώσεις του μαθήματος εδω----->
διατροφη.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
mitsos13
Posts: 276
Joined: Sun Feb 15, 2015 9:07 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Tue Aug 18, 2015 1:02 am

SoS ερωτησεις

Διατροφή Αγροτικών Ζώων παλαιά Θέματα
17-12-2014, 17:20
1. Αναφέρατε περιληπτικά το ρόλο του νερού στον οργανισμό των ζώων.
2. Πώς γίνεται ο εφοδιασμός του σώματος σε νερό και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
3. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες των ανόργανων στοιχείων στο ζωικό κύτταρο;
4. Τι είναι οι ισορροπιστές ανόργανων στοιχείων στο σιτηρέσιο;
5. Ποιες ζωοτροφές είναι πλούσιες σε λίπος;
6. Τι ονομάζεται αποταμιευτικό και τι οργανωτικό λίπος του σώματος; Από τι αποτελούνται και ποιος ο ρόλος τους;
7. Τι ονομάζουμε οξειδωτική τάγγιση και σε ποιους παράγοντες οφείλεται;
8. Τι είναι οι βιταμίνες; Πως κατατάσσονται;
9. Ποιες ζωοτροφές και ποια κτηνοτροφικά προϊόντα είναι πλούσια σε βιταμίνες;
10. Γιατί απαιτείται συνεχής εφοδιασμός του ζωικού οργανισμού με βιταμίνες;
11. Ποιες είναι οι συνέπειες έλλειψης (πενίας) μίας ή περισσοτέρων βιταμινών για το ζωικό οργανισμό;

1. Από τι καθορίζεται η ποιότητα του γάλακτος
2. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος
3. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες επηρεάζουν τη λιποπεριεκτικοτητα του γάλακτος
4. Ποια θρεπτικά συστατικά έχουν αντιοξειδωτικες ιδιότητες και πως αυτά επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος
5. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα του σφαγίου
6. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες καθορίζουν την περιεκτικότητα του σφαγίου σε πρωτεΐνη
7. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες συμβάλλουν στη μείωση της περιεκτικότητας του σφαγίου σε λίπος
8. Τι εννοούμε με τον όρο αυξητικοί παράγοντες; Με ποιο τρόπο καθορίζουν την ποιότητα του σφαγίου
9. Ποιος ο καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα του σφαγίου
10. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες καθορίζουν το βάρος των αυγών
11. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα του κελύφους
12. Ποιοι διατροφικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση λεπτοκελυφων-πορωδών αυγών
13. Ποιος ο διατροφικός παράγοντας που ευθύνεται για την παρουσία αιματηρών στιγμάτων στο αυγό

Πτηνά

1.Με βάση τις ιδιαιτερότητες του πεπτικού συστήματος των πτηνών ποια θα ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά των ζωοτροφών που θα επιλέγατε για την κατάρτιση ενός σιτηρεσίου; Αναφέρατε μερικά παραδείγματα τέτοιων ζωοτροφών
2.Ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής στα πτηνά
3.Αναφερατε τις κατηγορίες των αναγκών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που έχουν οι όρνιθες αυγοπαραγωγικού τύπου ηλικίας 18 εβδομάδων

Χοίροι

1.Τι είδους ζωοτροφές και για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται στη διατροφή των χοίρων; Αναφέρατε μερικά παραδείγματα τέτοιων ζωοτροφών
2.Ποια η επίδραση του επιπέδου διατροφής κατά την κυοφορία
3.Ποιες οι φυσιολογικές ιδιαιτερότητες των νεογέννητων χοιριδίων και ποιες οι ζωοτροφές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εναρκτήριο σιτηρέσιο
4.Ποιοι οι στόχοι της διατροφής των χοιρομητέρων μετά τον απογαλακτισμό
5.Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά των νεαρών κάπρων(ηλικίας 7 μηνών)
 
mitsos13
Posts: 276
Joined: Sun Feb 15, 2015 9:07 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Tue Aug 18, 2015 1:02 am

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2015 (Κίτρινη Σειρά)
1. Δώστε τον ορισμό της πέψης. Ποια είδη και ποιους τύπους πέψης συναντάμε στα αγροτικά ζώα.
2. Τι ονομάζεται αποταμιευτικό και τι οργανωτικό λίπος του σώματος; ποιος ο ρόλος τους;
3. «Φαινόμενη πεπτικότητα» ορισμός, παράγοντες απ’ τους οποίους εξαρτάται και με ποιες μεθόδους τη μετράμε στα αγροτικά ζώα
4. Ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής στα πτηνά. Ποιος απ’ αυτούς είναι ο σημαντικότερος και γιατί;
 
mitsos13
Posts: 276
Joined: Sun Feb 15, 2015 9:07 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Tue Aug 18, 2015 1:05 am

Ενδεικτικές ερωτήσεις για την θεωρεια
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
Lorax
Posts: 126
Joined: Sun Aug 23, 2015 10:02 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Wed Sep 02, 2015 6:02 pm

Έχει κανείς τα θέματα που έπεσαν τον Ιούνιο του '15?
 
Lorax
Posts: 126
Joined: Sun Aug 23, 2015 10:02 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Fri Sep 04, 2015 9:27 pm

Σεπτέμβριος 2015 παλιοί
Λευκή κόλλα
1) Τι είναι οι βιταμίνες, ποια η σπουδαιότητά τους και πώς κατατάσσονται
2) Ρόλο αζωτούχων ουσιών στους ζωικούς οργανισμούς
3) Κορεστική ικανότητα σιτηρεσίου
4) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του αυγού και ποιοι εξαρτώνται από το σιτηρέσιο (κάπως έτσι)

Όποιος είχε την πράσινη κόλλα ας γράψει...
 
Lorax
Posts: 126
Joined: Sun Aug 23, 2015 10:02 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Mon Feb 08, 2016 4:02 pm

Ανακοίνωση για τη Διατροφή
Η θεωρία δίνεται Τετάρτη 10/2/2016 ώρα: 16-17 για Ε.Φ.Π
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
 
Lorax
Posts: 126
Joined: Sun Aug 23, 2015 10:02 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Thu Feb 11, 2016 7:10 pm

Φεβρουάριος 2016
Πράσινη κόλλα
1) Λειτουργίες λίπους και ποιες οι κατηγορίες του
2) Τι εννοούμε με τον όρο <<ημερήσιες ανάγκες>> των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Πείτε τις κατηγορίες.
3) Συμβιωτική πέψη μυρηκαστικών
4) Οργανοληπτικές, φυσιολογικές και υγεινολογικές ιδιότητες γάλακτος

Λευκή σειρά
1) Κορεστική ικανότητα σιτηρεσίου
2) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα αυγών και τροφής πτηνών
3) Τι είναι οι βιταμίνες πώς κατατάσσονται
4) Ρόλο αζωτούχων ουσιών στους ζωικούς οργανισμούς
 
17165
Posts: 4
Joined: Wed Jan 13, 2016 6:03 pm

Re: Διατροφή αγροτικών ζώων

Mon Feb 13, 2017 4:41 pm

Θέματα Φεβρουαρίου 2017
1) Λειτουργίες λίπους και ποιες οι κατηγορίες του
2) Συμβιωτική πέψη μυρηκαστικών
3) Οργανοληπτικές, φυσιολογικές και υγεινολογικές ιδιότητες γάλακτος
4) Ρόλος ανόργανων ουσιών στους ζωικούς οργανισμούς

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest