Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
An_
Topic Author
Posts: 2
Joined: Mon Feb 07, 2022 12:36 pm

Φυσική - Ιούνιος 2022

Wed Jun 22, 2022 4:17 pm

1ο Θέμα (Ρευστά)
Ερώτημα Ι
Κομμάτι ξύλου βυθισμένο σε νερό με το 40% του όγκου του να βρίσκεται πάνω από τη επιφάνεια. Ένα άλλο κομμάτι του ίδιου ξύλου είναι βυθισμένο σε υγρό 2 με το 60% συνολικού όγκου επάνω από την επιφάνεια. Βρείτε ρ υγρού 2. Δίνεται ρ νερού.

Ερώτημα ΙΙ
Το υγρό 2 σε τριχοειδή σωλήνα διαμέτρου 2mm ανυψώνεται σε ύψος μήκους 20cm. (Γνωρίζουμε ότι το υγρό διαβρεχει τέλεια τον σωλήνα) Πόσο θα ανυψωθεί σε τριχοειδή σωλήνα 2μm; Ίσως είχε να βρούμε και το συντελεστή επιφανειακής τάσης.

Ερώτημα ΙΙΙ
Στο υγρό 2 αφήνεται να πέσει σφαίρα η οποία μετά από ορισμένο χρόνο αποκτά μηδενική επιτάχυνση και σταθερή ορική ταχύτητα 60m/s. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα και βρείτε το ιξώδες.

2ο Θέμα (Οπτική)
Ερώτημα Ι
Δίνεται μια περιοχή φάσματος χωρισμένη σε 5 τμήματα και σημειώνεται πως οι τρεις μεσαίες είναι ορατό φως. Ζητείται να σημειωθούν ποια/ποιες περιοχές:
Αντιστοιχούν σε υπέρυθρο
Αντιστοιχούν σε υπεριώδες
Απορροφά μια καθαρά κόκκινη πλάκα
Απορροφά μια κιτρινοπράσινη πλάκα
Απορροφά μια ιώδης πλάκα
και να γράφουν τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στην αρχή και στο τέλος του ορατού φωτός

Ερώτημα ΙΙ
Να περιγραφεί συνοπτικά τι είναι μια δέσμη πολωμένου φωτός. Είναι το φυσικό φως πολωμένο;

Ερώτημα ΙΙΙ
Αντικείμενο ύψους 2cm τοποθετείται 12cm μπροστά από έναν φακό με f = +10cm. Να γίνει το διάγραμμα ακτίνων και να εξηγήσετε εάν το είδωλο που σχηματίζεται είναι πραγματικό ή φανταστικό και ορθό ή ανεστραμμένο.

3ο Θέμα (Οπτική & Θερμότητα)
Ερώτημα ΙΙ
Να εξηγηθεί πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι επιδράσεις του στο κλίμα του πλανήτη μας.

Ερώτημα ΙΙ
Για τη γρήγορη αντιμετώπιση του πυρετού χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις μέθοδος κατά την οποία οινόπνευμα απλώνεται στον ασθενή. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ασθενή 70kg. Πόση είναι η ποσότητα οινοπνευματος που χρειάζεται να εξατμιστεί για να πέσει η θερμοκρασία κατά 1,5οC. Δίνεται η ειδική θερμότητα του ανθρώπινου σώματος 0,83cal/g*oC και η θερμότητα εξάτμισης της αιθανόλης ίση με 204cal/g

4ο Θέμα (Πυρηνική)
Ερώτημα Ι
Δίνονται τρεις αντιδράσεις διάσπασης με κενά στα προϊόντα. Ζητείται να συμπληρωθούν τα κενά και να γραφεί εάν είναι άλφα, βήτα ή γάμμα

Ερώτημα ΙΙ
Να εξηγηθεί συνοπτικά πώς γίνεται η ραδιοχρονολόγηση με το ισότοπο C14.

Ερώτημα ΙΙΙ
Έχουμε για τη θεμελιώδη κατάσταση ενός πυρήνα ότι η ακτίνα είναι r=0,1μm. Βρείτε την ακτίνα σε n=273 και το μήκος λ που χρειάζεται για να μεταπέσει ένα ηλεκτρόνιο από τη n=273 στην αμέσως προηγούμενη. Δίνεται η σταθερά Planck 6,63*10-34, ότι η Ενέργεια στη θεμελιώδη κατάσταση είναι - 13,6eV και ότι 1eV=1,6*10-19J.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest