Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
mantho_panic
Topic Author
Posts: 2
Joined: Thu Dec 17, 2015 11:53 pm

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Wed Jan 13, 2016 1:28 pm

Καλημέρα. Ξέρει κάποιος ποια είναι η ύλη του μαθήματος? Υπάρχουν σημειώσεις για το μάθημα?
 
ikaria
Posts: 1
Joined: Thu Dec 10, 2015 2:06 pm

Re: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Mon Jan 18, 2016 5:33 pm

κεφαλαια 1,3,4,5,6,7,10,11,13,14
 
mantho_panic
Topic Author
Posts: 2
Joined: Thu Dec 17, 2015 11:53 pm

Re: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Tue Jan 19, 2016 7:40 am

Ευχαριστώ!!!! :D :geek:
 
vicky98
Posts: 16
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:52 pm

Re: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Mon Jan 16, 2017 6:55 pm

 ΘΕΜΑΤΑ 2017
Από τις 3 ομάδες διαλέγεις τις 2 και κάθε ομάδα έχει ερωτήσης σύντομης απάντησης.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1.ορισμός οριακού κόστους
2.διαφορές στους όρους "αλλαγή ζήτησης" με αλλαγή ζητούμενης ποσότητας"
3.ορισμός πλεόνασμα παραγωγού
4.ελαστικη ,ανελαστικη ζήτηση και μοναδιαία ελαστικότητα της ζήτησης
5.βραχυχρόνια και μακροχρόνια διαφορές
6.Στον τέλειο ανταγωνισμό……………………………….
Α. μόνο οι εταιρίες γνωρίζουν τις τιμές των ανταγωνιστών τους
[justify]Β. δεν υπάρχουν περιορισμοί εισόδου στην αγορά[/justify]
[justify]Γ. οι εταιρίες της αγοράς έχουν πλεονεκτήματα έναντι εταιριών που σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά[/justify]
[justify]Δ. υπάρχουν πολλές εταιρίες που πωλούν παρόμοια προϊόντα[/justify]
[justify]Σωστή απάντηση: Β[/justify]
[justify]7.τι είναι οι συντελεστές παραγωγής δώστε παραδείγματα
8.τι ορίζουμε ως καμπύλη προσφοράς ,εξειγήστε την κλίση της και αναφέρεται τυχόν εξερέσεις
[/justify]

 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests