Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
vicky98
Topic Author
Posts: 16
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:52 pm

Λειτουργική ανατομία φυτών

Mon Jan 30, 2017 12:01 am

Φλεβάρης 2016
1.Σχεδιάστε έναν χλωροπλάστη όπως αυτός φαίνεται στο μικροσκόπιο και να δείξετε και τα μέρη του
2.Στάδια εμβρυογένεσης
3. Τι είναι το σκληρέγχυμα και ποιος ο ρόλος του;
4. Να περιγράψετε τη δομή του ασκού και την παραγωγή γύρης
5. Ποια δομη είναι υπεύθυνη για την αδιαβροχοποίηση των μερών του φυτού;
6. Πρωτογενή μεριστώματα ρίζας και προϊόντα τους
7. Ποιος ο ρόλος του ηθμού και ποιος του ξύλου
8. Να σχεδιάσετε ένα στομάτιο και να δείξετε τις δομές που υπάρχουν σε αυτό, πού συναντάμε τα στομάτια και ποιος ο ρόλος τους;
9. Ποια είναι η δομή του υγρού μωσαϊκου (διπλής μεμβράνης); περιγράψτε και σχεδιάστε
10. Διαφορά φύλλου στα μονοκότυλα και δικότυλα φυτά
 
vicky98
Topic Author
Posts: 16
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:52 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Tue Jan 31, 2017 8:14 am

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

1. Ποια είναι η δομή του υγρού μωσαϊκου (διπλής μεμβράνης); περιγράψτε και σχεδιάστε
2. Πρωτογενή μεριστώματα ρίζας και προϊόντα τους
3. Να περιγράψετε τη δομή του ασκού και την παραγωγή γύρης
4. Τι είναι το κολλέγχυμα και ποιος ο ρόλος του;
5. Ποια δομη είναι υπεύθυνη για την αδιαβροχοποίηση των μερών του φυτού;
6. Τι είναι τα βοθρία και ποιος ο ρόλος τους;
7. Ποιος ο ρόλος του ηθμού και ποιος του ξύλου
8. Να σχεδιάσετε ένα στομάτιο και να δείξετε τις δομές που υπάρχουν σε αυτό, πού συναντάμε τα στομάτια και ποιος ο ρόλος τους;
9. Ποια είναι τα αλλόχωρα και ποια τα αυτόχωρα φυτά;
10. Διαφορά φύλλου στα μονοκότυλα και δικότυλα φυτά
Image
 
vicky98
Topic Author
Posts: 16
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:52 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Tue Jan 31, 2017 8:15 am

Σεπτέμβριος 2015
Τα ίδια με του Ιανουαρίου 2015
 
vicky98
Topic Author
Posts: 16
Joined: Mon Dec 05, 2016 4:52 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Wed Feb 01, 2017 9:59 am

Φεβρουάριος 2017
1.Οι κύριες λειτουργίες που επιτελούν οι μεμβράνες
2.Σχεδιάστε ένα χλωροπλάστη και ένα μιτοχόνδριο με τα επιμέρους μέρη τους και πείτε την κύρια λειτουργία του καθενός.
3.Τι είναι η ολοδυναμία?
4.Ποιοι είναι οι αγωγοί ιστοί και ποιές οι ανατομικές και λειτουργικές διαφορές του?
5.Ποια ουσία είναι υπεύθυνη για την αδιαβροχοποίηση των φύλλων και για την σκλήρηνση των κυτταρικών τοιχωμάτων?
6.Ποια μέρη λέγονται ουσιώδη και ποια επουσιώδη?Ποια είναι τα δίοικα και ποια τα μόνοικα δίοικα?
7.Ποιες είναι οι ανατομικές περιοχές της ρίζας?
8.Από που προέρχονται οι μόνιμες ρίζες των μονοκότυλων?
9.Πείτε τις λειτουργίες των ιστών ενός τυπικού φύλλου
10.
 
nikikanavaki
Posts: 1
Joined: Mon Jun 18, 2018 3:03 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Mon Feb 11, 2019 8:14 am

Φλεβάρης 2019
1. λειτουργίες κυττ τοιχώματος
2. Χλωρό πλαστής μιτοχόνδρια μέρη και λειτουργία
3. Ιστοί που συναντάμε σε ένα τυπικό φύλλο
4. Ποιους μόνιμους ιστούς ξέρετε στα φυτά
5. Ποια είναι οι θηλυκοί κ αρσενικοί γαμετες στα φυτά ,που γίνεται η γονιμοποίησης από τι αποτελείται ένα ώριμο σπερμα (;)
6. Ποιος είναι ο ρόλος των μεριστωμάτων και τις κατηγορίες και που εμφανίζονται
7. Τι είναι ολοδύναμια και ποιος ο ρόλος για τα φυτά
8. Πείτε τα άνατομικα μέρη της ρίζας
9. Ποια είναι μονοκοτυλα κ δικοτυλα φυτά και ποιος ο ρόλος των Κοτύληδονων
10. Με ποιες δομές επικοινωνούν τα γειτνιάζοντα φυτικά κύτταρα
Last edited by nikikanavaki on Wed Feb 13, 2019 11:09 am, edited 1 time in total.
 
Nassia
Posts: 3
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:22 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Mon Feb 11, 2019 12:16 pm

Φεβρουάριος 2019

- Τι είναι μονοκότυλα και τι δικότυλα φυτά? Παράδειγμα ενός είδους για το καθένα. 
- Τι είναι η ολοδυναμία και ποιος ο ρόλος της?
- Μεριστωματικοί ιστοί που αποτελούν τη ζώνη διαφοροποίησης της ρίζας? 
- Κύριες ανατομικές περιοχές κατά μήκος της ρίζας ? 
- Ποιοι είναι οι γαμέτες των αρσενικών και ποιοι των θηλυκών φυτών? Από τι αποτελείται το σπέρμα και που γίνεται η γονιμοποίηση? 
- Ποιες είναι οι λειτουργίες του κυτταρικού τοιχώματος και πως επικοινωνούν τα γειτονικά κύτταρα?
- Ποια είναι η δομή των χλωροπλαστών και ποια των μιτοχονδρίων? Ποια είναι η κύρια λειτουργία του καθενός? 
- Ποιος είναι ο ρόλος των μεριστωματικών ιστών και σε ποιες κατηγορίες εντάσσονται ανάλογα με την θέση τους?
- Ποιοι είναι οι ιστοί του φύλλου και ποια η λειτουργία του κάθε ιστού?
- Ποιες κατηγορίες μόνιμων ιστών γνωρίζετε?
 
Nassia
Posts: 3
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:22 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Mon Feb 11, 2019 1:10 pm

Ιανουάριος 2018

1.  Αναφέρετε 5 μορφές πλαστιδίων και τις λειτουργίες τους. (Οι απαντήσεις σας να είναι μονολεκτικές ή σε πίνακα)
2.  α) Σε τι αποσκοπεί η μιτωτική και σε τι η μειωτική διαίρεση? β) Αναφέρετε τις κύριες φάσεις κάθε τύπου κυτταροδιαίρεσης
3.  α) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του κυτταρικού τοιχώματος? β) Μέσω ποιων δομών επικοινωνούν τα γειτνιάζοντα κύτταρα?
4.  α) Ποιος είναι ο ρόλος των μεριστωμάτων? β) Αναφέρετε τους 3 τύπους μεριστωμάτων ανάλογα με τη θέση στην οποία εντοπίζονται
5.  α) Τι είναι σκληρέγχυμα, σε ποια μέρη του φυτού απαντάται και ποιος είναι ο ρόλος του? β) Ποια ουσία είναι υπεύθυνη για τη σκλήρυνση των τοιχωμάτων του σκληρεγχύματος?
6.  Ποιοι ιστοί αναφέρονται ως αγωγοί? Ποιες οι ανατομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ τους? 
7.  Αναφέρετε τους ιστούς από τους οποίους απαρτίζεται ένα τυπικό φύλλο και τις λειτουργίες του κάθε ιστού? 
8.  Να εκθέσετε σύντομα τον ρόλο των ριζικών τριχιδίων, του περικύκλιου και της καλύπτρας της ρίζας.
9.  Ποια άνθη ονομάζονται τέλεια? Να αναφέρετε μερικά φυτικά είδη που καλλιεργούνται για τους ανθοφόρους οφθαλμούς τους. Τι ονομάζουμε διπλή γονιμοποίηση στα αγγειόσπερμα?
10. Αναφέρετε τους μηχανισμούς διασποράς των σπερμάτων. 
 
AabertJep
Posts: 2
Joined: Fri Jun 07, 2019 3:15 am
Location: Canada
Contact:

type my essay for me

Fri Jun 07, 2019 4:51 am

coursework essays essay junk food essay on evolution of man how to make a compare and contrast essay how to write a outline for a essay why is school important essay corruption essay essay cleanliness hamlet essay creative essay examples essay on my family argumantative essay self descriptive essay
sample of reflective essay in nursing lord of the flies essays
best business school essays http://michaelperani.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=leycoitope.tk
value of higher education essay popular culture essay
event changed my life essay http://universaldjacademy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=roslesstrapel.tk
uc transfer essay http://lonestarmall.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=setimyti.tk
olympic games essay essay on rainwater harvesting
referencing essay http://homeloansforyou.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=phasniagypno.tk
how to write a descriptive essay about a person panopticism essay
essay questions on animal farm http://solutiontutoring.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kesiterde.tk
waiting for superman essay sanskrit essays
great awakening essay http://realcapitalanalytics.de/__media__/js/netsoltrademark.php?d=perctocadext.tk
nhs essays reflective essay on life
growing up asian in australia essay http://brooklynpilsner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mandoldgula.tk
argumentative essay school uniforms essays about computers
essay experience http://nationalreman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=waipiatrivper.ml
essay about personality noise pollution essay
help with essays poverty essay topics
essays about english essay of my best friend
essay correction secret life of bees essay
essay on corporal punishment in schools soil and water conservation essay
essays short stories and one act plays write me a essay
creative writing essay examples writing a conclusion for a persuasive essay
importance of water conservation essay
life is beautiful essay
waiting for godot essays a very old man with enormous wings essay
persuasive essay conclusion examples
essay about computer technology
essay editing service
 
AabertJep
Posts: 2
Joined: Fri Jun 07, 2019 3:15 am
Location: Canada
Contact:

apply for scholarships online no essay

Fri Jun 07, 2019 4:57 am

italy essay visual argument essay examples university entrance essay examples cornell mba essays essay about the constitution of the united states essay on consumerism first person essay nuclear power essay introduction of a essay how to write a personal narrative essay for college concept topics for an essay
endangered species essay different topics of essays
psychology essay http://amr-mcis.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ilolajbio.tk
essays on a separate peace essays written by high school students
swot analysis essay http://greenlightinduction.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dasenemi.tk
check plagiarism essay http://internetprimary.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cyatmassicma.tk
shakespeare macbeth essay market segmentation essay
essay on man pope http://boatmodel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=desfiebasni.gq
essays on the environment locavores synthesis essay
good persuasive essay topics for high school http://earinfection.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=paguntole.gq
we write essays essays on george washington
unemployment essays http://928doctors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=franabenan.tk
writing a visual analysis essay essay on one direction
hypocrisy essay http://www.davestrong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dietithransrick.tk
descriptive essay my best friend alcoholism essay
the lovesong of j alfred prufrock essay http://curahospitality.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=indwelgaici.tk
touching spirit bear essay 5 paragraph essays examples
sociology essay personal and professional goals essay
romulus my father essay a comparison and contrast essay examples
what is a good compare and contrast essay topic a summer vacation essay
factual essays john proctor essay
essay on trustworthiness college argumentative essay
essay lib the worst day in my life essay
essay conclusion
essay on study habits
an essay about bullying special education essays
persuasive abortion essays
narrative essay sample
if i was president essay
 
a.kouv
Posts: 1
Joined: Mon Dec 09, 2019 8:12 pm

Re: Λειτουργική ανατομία φυτών

Sun Feb 09, 2020 10:30 pm

Ιανουάριος 2020

1. α) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες των βιολογικών μεμβρανών;
    β) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του κυτταρικού τοιχώματος;

2. α) Ποια είναι τα δομικά μέρη του χλωροπλάστη και ποιός είναι ο ρόλος του;
    β) Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του χυμοτοπίου;

3. Τι σημαίνει ολοδυναμία;

4. α) Τι είναι τα μεριστώματα και ποια είναι η σημασία τους για τα φυτά;
    β) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται ανάλογα με τη θέση τους;

5. Αναφέρετε τους μόνιμους ιστούς και δώστε παραδείγματα.

6. Αναφέρετε τους ιστούς που συναντάμε σε ένα τυπικό φύλλο και τις λειτουργίες τους.

7. Ποιες είναι οι ανατομικές περιοχές της ρίζας;

8. Ποιους ιστούς συναντάμε σε μια εγκάρσια τομή ρίζας;

9. Ποια άνθη ονομάζονται τέλεια και ποια είναι τα μέρη τους;

10. (Η ερώτηση είχε δύο ζητούμενα και η μία τουλάχιστον αφορούσε το στάδιο δημιουργίας του σποριόφυτου, δεν μπορώ να θυμηθώ οπότε όποιος θυμάται ας προσθέσει...)

καλό διάβασμα!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests