Η πιο οργανωμένη κοινότητα ανταλλαγής σημειώσεων

 
angie.s
Topic Author
Posts: 6
Joined: Wed Sep 28, 2016 12:45 am

Εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομίας Φυτών

Sat Jan 14, 2017 12:22 am

Κάποιες απο τις ερωτήσεις θεωρίας που πέσανε στην εξεταστική του Ιανουαρίου του 17:
-Τι είναι η κάλλωση και που παράγεται;
-Τι είναι τα καταφρακτικά κύτταρα;
-Αναφέρετε τις ηθμαγγειώδεις δεσμίδες που έιδατε στο εργαστήριο
-Ποιες ουσίες μεταφέρει ο ηθμος ;
-Ποια ειναι τα στοιχεία του ξύλου και ποιες ουσίες μεταφέρουν ;
-Σε ποια όργανα γίνεται η μίτωση;
-Τι ειναι οι ανοικτές και οι κλειστές ηθμαγγειώδεις δεσμίδες ;
-Ποια είναι τα ήδη του θεμελιώδους παρεγχυματος;
-Τι είναι η ενδοδερμιδα και τι περικύκλιο και ποια η λειτουργία
-Ποια η διαφορά ηθμαγγειωδων δεσμιδων σε βλαστό και ρίζα στην πρωτογενή φάση;
-Τι είδους πλαστιδια υπάρχουν στα φύλλα και ποια ειναι η λειτουργία τους ;
 
Επίσης, πέφτουν εικόνες να αναγνωρίσετε ποιο φυτικό όργανο ειναι, αν ειναι μονοκοτυλο-δικότυλο και γιατι. Τέλος, δίνεται ενα σχήμα  για να προσδιορίσετε τις φάσεις της μίτωσης .
 
andri
Posts: 2
Joined: Thu Oct 15, 2015 9:00 am

Re: Εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομίας Φυτών

Thu Sep 14, 2017 11:55 am

Αυτά βάζει γενικά ;;

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest